Określanie ram jakości w zakresie wczesnej opieki i edukacji

Elżbieta Wieczór

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2014.026

Abstrakt


Artykuł dotyczy problematyki wczesnej opieki, wychowania i edukacji dzieci. Jest to tematyka ważna i aktualna w kontekście zmian społecznych, demograficznych i oświatowych. W oparciu o literaturę oraz badania i raporty dokonano analizy systemów wczesnej opieki i edukacji w Polsce i na świecie. Wczesna edukacja została uznana za priorytet, nacisk został położony na wysoką jakość opieki i edukacji, a to wymaga  zapewnienia środków finansowych, wykwalifikowanej kadry, dobrej jakości programów. Wiąże się to więc przede wszystkim ze zmianą sposobu myślenia o usługach dla grupy wiekowej  0-3. Wyznacznikiem jakości jest systemowe, zintegrowane podejście do opieki i wychowania najmłodszych; opieka, wychowanie i edukacja jako całość oddziaływań i najwyższej jakości usług.


Słowa kluczowe


dziecko, (wczesna) opieka, wychowanie i edukacja, żłobek, przedszkole, opiekun, rodzice, jakość, standardy

Pełny tekst:

PDF


ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism