Pozoranctwo/pozorność/pozory/pozór w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych

Marzenna Zaorska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2014.023

Abstrakt


Działania specjalistyczne realizowane wobec osób niepełnosprawnych można analizować w wielu różnych aspektach i wymiarach. To nie tylko aspekty i wymiary dotyczące struktury, ukierunkowania, treści, adresatów, zasad, metod, form, środków czy warunków prowadzenia wielozakresowego i interdyscyplinarnego wsparcia osoby niepełnosprawnej, ale też niezwykle znaczące determinanty oceny jego istoty i efektywności. Efektywność specjalnej pomocy udzielanej osobie niepełnosprawnej egzemplifikuje się bowiem w uzyskiwanej przez taką osobę samodzielności, dojrzałości społecznej i indywidualnej, jakości życia w poszczególnych okresach rozwoju oraz samorealizacji. Na wskazywaną efektywność składa się wiele czynników tkwiących zarówno w osobie z niepełnosprawnością jak i w jej otoczeniu. Mogą one dynamizować, ale też utrudniać osiąganie zakładanych rezultatów wspomagania osoby niepełnosprawnej. Jednym z czynników utrudniających właściwy przebieg procesu wspomagania osoby niepełnosprawnej jest zjawisko pozoranctwa działań specjalistycznych, które może być obecne zarówno w zachowaniu specjalistów, ludzi z otoczenia osoby niepełnosprawnej, jak i w rozwiązaniach systemowych, koncepcyjnych oraz prawnych. Stąd w treści danego artykułu zostały omówione wybrane zagadnienia związane z pozorowaniem działalności ogólnospołecznej adresowanej do ludzi doświadczających konsekwencji niepełnosprawności ujmowanej w kategoriach ogólnych, tzn. bez szczegółowego wkraczania w specyfikę konkretnego typu niepełnosprawności

Słowa kluczowe


pozoranctwo, niepełnosprawność, osoba niepełnosprawna, pedagogika specjalna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, edukacja, rehabilitacja, wspomaganie rozwoju

Pełny tekst:

PDF


ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism