Doświadczanie codzienności ucznia. Etnografia zaangażowana

Magdalena Cuprjak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2014.013

Abstrakt


Artykuł prezentuje praktyczne zastosowanie etnografii zaangażowanej w badaniach uczennic i uczniów gimnazjum. Etnografia zaangażowana powstała w przestrzeni nowego paradygmatu tzw. uczestniczącego, który dopuszcza pierwszeństwo praktycznego poznawania, poprzez wspólne działanie prowadzące do zmiany sytuacji badanych. Zaprezentowany został przeprowadzony w gimnazjum proces badawczy przy użyciu metod i technik, mieszczących się w ramach tej perspektywy badawczej.


Słowa kluczowe


etnografia zaangażowana; paradygmat uczestniczący; metody badawcze; gimnazjum

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Angrosino M. (2010) Badania etnograficzne i obserwacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN:

Warszawa.

Bauman Z. (2007), Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Wydawnictwo Sic!: Warszawa.

Cervinkowa H., Gołębniak B. D. (2010), Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia

zaangażowane, Wydawnictwo Naukowe DSW: Wrocław.

Dudkiewicz M. (2011), Metodologiczny kontekst badań aktywizujących, „Animacja Życia Publicznego. Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych”, nr 2 (5), s. 4–6.

Foley D., Valenzuela A. (2009), Etnografia krytyczna. Polityka współpracy, w: N. K. Denzin,

Y. Lincoln (red.), Metody badawcze w naukach społecznych (s. 315–339), Wydawnictwo

Naukowe PWN: Warszawa.

Guba E. G., Lincoln Y. (2009), Kontrowersje wokół paradygmatów, sprzeczności i wyłaniające się zbieżności, w: N. K. Denzin, Y. Lincoln (red.), Metody badawcze w naukach

społecznych (s. 281–313), Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa.

Rubacha K. (2008), Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne: Warszawa.

Sławecki B. (2012), Znaczenie paradygmatów w badaniach jakościowych, w: D. Jemielniak

(red.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie (s. 57–87), Wydawnictwo Naukowe

PWN: Warszawa.

Straś-Romanowska M. (2003), Status metody projekcyjnej jako metody jakościowej,

w: M. Łaguna, B. Lachowska (red.), Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych (s. 31–40), Towarzystwo Naukowe KUL: Lublin.

Tomkiewicz-Bętkowska A., Czubak J. (2011), Zgrana klasa Ja – Ty – My, Oficyna Wydawnicza „Impuls”: Kraków.

Zwiernik J. (2012). Podejście mozaikowe w badaniu doświadczania przez dzieci życia codziennego w instytucjach wczesnej opieki i edukacji, „Przegląd Badań Edukacyjnych”

nr 15 (2), s. 159–176.

www.wsjp.pl (data dostępu: 10.04.2014 r.)
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism