Autor - szczegóły

Sobotka, Piotr, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Języka Polskiego, Polska

  • Vol 7, No 1 (2012) - ARTYKUŁY
    Funkcjonalna interpretacja tekstów historycznych. Dwa typy prolepsy w języku greckim na przykładzie Medei Eurypidesa (248–249) i Ewangelii wg św. Jana (12, 12–13)
    Abstrakt  PDF
  • Vol 12 (2015) - ARTYKUŁY
    Współdziałanie podsystemów języka w perspektywie badań etymologicznych. Znaczenie i rozwój słowiańskich zaimków *vьχakъ i *edьnakъ
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism