Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 10 (2018) Gall, Kosmas, Nestor: ustanawianie tradycji o początkach państwa i jego chrystianizacji Abstrakt  PDF
Marek Cetwiński
 
No 11 (2019) Wczasy w mieście, czyli przyczynek do historiograficznych „przyczynków” Szymona Askenazego Abstrakt  PDF
Andrzej Wierzbicki
 
No 9 (2017) Историческая полонистика В. О. Ключевского в оценке польской историографии Abstrakt
Тадеуш T. Кручковский
 
No 9 (2017) Dwa spojrzenia na historię Polski. Polemika demokratów lwowskich Henryka Schmitta i Ludwika Wolskiego z przedstawicielem krakowskiej „nowej szkoły historycznej” Józefem Szujskim w latach 70. XIX wieku Abstrakt  PDF
Anna Wardzińska
 
No 11 (2019) Dzieje najnowsze: opinie historyków polskich w czasach II Rzeczypospolitej Abstrakt  PDF
Lidia Michalska-Bracha
 
No 8 (2016) Historycy polscy na emigracji wobec koncepcji Europy Środkowo-Wschodniej po 1945 roku Abstrakt  PDF
Rafał Stobiecki
 
No 8 (2016) Niemieckie inspiracje w historiografii polskiej przełomu XIX i XX wieku (na przykładzie Wacława Sobieskiego i Szymona Askenazego) Abstrakt  PDF
Jolanta Kolbuszewska
 
No 9 (2017) Polska międzywojenna w pracach Franciszka Ryszki z lat 1950–1996 Abstrakt  PDF
Wojciech Kapica
 
No 9 (2017) W stronę origines de la Pologne contemporaine – poszukiwania metodologiczne Stefana Kieniewicza w latach 1946–1948 Abstrakt  PDF
Marcin Wolniewicz
 
No 9 (2017) Między ideą jagiellońską a Międzymorzem. Ewolucja kwestii ukraińskiej w poglądach politycznych Oskara Haleckiego (1891–1973) Abstrakt  PDF
Oleksandr Avramchuk
 
1 - 10 z 10 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism