Autor - szczegóły

Bartoszewicz, Henryk, Warszawa, Polska

  • Vol 47, No 4 (2015) - Studia i artykuły
    U schyłku republiki weimarskiej. Niemcy i stosunki polsko–niemieckie w świetle raportów posła polskiego w Berlinie Romana Knolla (1928–1930)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism