http://www.home.umk.pl/~aunc_pedagogika/

Vol 34 (2017)

redakcja 

Piotr Petrykowski i Joanna Cukras-Stelągowska

Spis treści

ARTYKUŁY

Władysława Szulakiewicz
PDF
9-32
Adela Kożyczkowska
PDF
33-71
Lidia Marszałek
PDF
73-88
Piotr Krakowiak
PDF
89-101
Jarosław Przeperski
PDF
103-119
Jolanta Jarczyńska
PDF
121-137
Karolina Kramkowska
PDF
139-151
Magdalena Przybylińska
PDF
153-176
Sławomir Chrost
PDF
177-201

MATERIAŁY

Agata Wołowska, Ewa Górska
PDF
205-231

RECENZJE - OMÓWIENIA

Katarzyna Błaszczuk, Dorota Rynkowska, Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016
Piotr Krakowiak
PDF
235-246
Ewelina Zdebska, Zespół terapeutyczno-opiekuńczy w domu pomocy społecznej, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2016, ss. 215
Marek Marczewski
PDF
247-255
Beata Borowska-Beszta (red.), Oswajanie odmienności psychosomatycznej. 11 raportów z polskich jakościowych badań pedagogicznych i andragogicznych, Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy, Saarbrücken 2016, ss. 408
Agnieszka Karpińska
PDF
257-264

KRONIKA NAUKOWA

Anna Włoch, Justyna Wojniak, Sprawozdanie z Konferencji naukowej Nauczyciele. Zasłużeni – niedocenieni – zapamiętani (Kraków, 19–20.09.2017 r.)
Anna Włoch, Justyna Wojniak
PDF
267-275
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Praca socjalna w środowisku zamieszkania i w szkole. W poszukiwaniu nowych sposobów rozwiązywania problemów społecznych (Toruń, 02.12.2016 r.)
Renata Deka
PDF
277-279

NOTY O AUTORACH

Noty o autorach
 
PDF
281-282


Partnerzy platformy czasopism