Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 26 (2018) Gród czy zamek? Desygnaty terminów oraz konsekwencje ich stosowania w archeologii historycznej i ochronie zabytków Abstrakt  PDF
Dariusz Poliński
 
Vol 26 (2018) Zamki Kujaw brzeskich i ziemi dobrzyńskiej w badaniach Profesora Leszka Kajzera Abstrakt  PDF
Aldona Andrzejewska, Aleksander Andrzejewski
 
Vol 26 (2018) Najstarsze fazy osadnictwa krzyżackiego na zamkach w Unisławiu, Zamku Bierzgłowskim i Starogrodzie. Studia nad osadnictwem obronnym na ziemi chełmińskiej w XIII wieku Abstrakt  PDF
Marcin Wiewióra
 
Vol 26 (2018) Castrum et curia. Studia nad rozwojem prywatnych siedzib obronnych oraz ich zapleczy od średniowiecza do nowożytności na przykładzie włości rodu Pałuków i ich następców Abstrakt  PDF
Artur Różański
 
Vol 22 (2014) Długi wiek XIII – początki krzyżackiej murowanej architektury obronnej na ziemi chełmińskiej w świetle najnowszych badań Abstrakt  PDF
Marcin Wiewióra
 
Vol 22 (2014) O „długim wieku XIII” uwagi archeologa Abstrakt  PDF
Leszek Kajzer
 
Vol 25 (2017) Pozostałości pieców ludwisarskich z XVII–XVIII wieku z Kowna Abstrakt  PDF
Algirdas ŽALNIERIUS, Dainius BALČIŪNAS
 
Vol 27 (2019): Archaeologia Historica Polona Poszukiwania krzyżackiego Starogrodu i Chełmna. Wyniki badań nieinwazyjnych i archeologicznych najstarszej lokacji Chełmna i pierwszej krzyżackiej warowni w Starogrodzie Abstrakt  PDF
Marcin Wiewióra
 
Vol 23 (2015) Stan i perspektywy badań archeologicznych nad socjotopografią Torunia Abstrakt  PDF
Tomasz Górzyński, Ryszard Kaźmierczak
 
Vol 27 (2019): Archaeologia Historica Polona Pierwotna lokacja Torunia w świetle badań nieinwazyjnych i analiz GIS Abstrakt  PDF
Piotr Wroniecki, Paweł Molewski, Romualda Uziembło
 
Vol 27 (2019): Archaeologia Historica Polona Historyczny krajobraz kulturowy subregionu zachodnich Sudetów. Uwagi o metodzie badań Abstrakt  PDF
Paweł Duma, Mirosław Furmanek, Agnieszka Latocha, Anna Łuczak, Jerzy Piekalski
 
Vol 26 (2018) Formy siedzib średnich i niższych rangą urzędników krzyżackich w granicach obecnej Polski Abstrakt  PDF
Marcel Knyżewski
 
Vol 27 (2019): Archaeologia Historica Polona Etnoarcheologia w praktyce. Z badań niedawnej przeszłości Abstrakt  PDF
Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Olgierd Ławrynowicz
 
Vol 27 (2019): Archaeologia Historica Polona Archeologia architektury Wrocławia. Metody nieinwazyjne w badaniach nad warsztatem budowlanym przełomu średniowiecza i nowożytności Abstrakt  PDF
Roland Mruczek
 
Vol 24 (2016) Gród i zamek w państwie krzyżackim – miejsce tradycji czy tradycja miejsca? Abstrakt  PDF
Marcin Wiewióra
 
Vol 27 (2019): Archaeologia Historica Polona Wczesnośredniowieczny most w Nowym Dworku na jeziorze Paklicko Wielkie w świetle badań archeologicznych i geofizycznych Abstrakt  PDF
Ryszard Kaźmierczak
 
Vol 24 (2016) Od grodu książęcego do rezydencji prepozyta kapituły. Lubin w XI–XVI wieku Abstrakt  PDF
Marian Rębkowski
 
1 - 17 z 17 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism