Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 26 (2018) Gród czy zamek? Desygnaty terminów oraz konsekwencje ich stosowania w archeologii historycznej i ochronie zabytków Abstrakt  PDF
Dariusz Poliński
 
Vol 26 (2018) Zamki Kujaw brzeskich i ziemi dobrzyńskiej w badaniach Profesora Leszka Kajzera Abstrakt  PDF
Aldona Andrzejewska, Aleksander Andrzejewski
 
Vol 26 (2018) Castrum et curia. Studia nad rozwojem prywatnych siedzib obronnych oraz ich zapleczy od średniowiecza do nowożytności na przykładzie włości rodu Pałuków i ich następców Abstrakt  PDF
Artur Różański
 
Vol 22 (2014) Długi wiek XIII – początki krzyżackiej murowanej architektury obronnej na ziemi chełmińskiej w świetle najnowszych badań Abstrakt  PDF
Marcin Wiewióra
 
Vol 22 (2014) O „długim wieku XIII” uwagi archeologa Abstrakt  PDF
Leszek Kajzer
 
Vol 26 (2018) Najstarsze fazy osadnictwa krzyżackiego na zamkach w Unisławiu, Zamku Bierzgłowskim i Starogrodzie. Studia nad osadnictwem obronnym na ziemi chełmińskiej w XIII wieku Abstrakt  PDF
Marcin Wiewióra
 
Vol 25 (2017) Pozostałości pieców ludwisarskich z XVII–XVIII wieku z Kowna Abstrakt  PDF
Algirdas ŽALNIERIUS, Dainius BALČIŪNAS
 
Vol 27 (2019): Archaeologia Historica Polona Poszukiwania krzyżackiego Starogrodu i Chełmna. Wyniki badań nieinwazyjnych i archeologicznych najstarszej lokacji Chełmna i pierwszej krzyżackiej warowni w Starogrodzie Abstrakt  PDF
Marcin Wiewióra
 
Vol 23 (2015) Stan i perspektywy badań archeologicznych nad socjotopografią Torunia Abstrakt  PDF
Tomasz Górzyński, Ryszard Kaźmierczak
 
Vol 27 (2019): Archaeologia Historica Polona Pierwotna lokacja Torunia w świetle badań nieinwazyjnych i analiz GIS Abstrakt  PDF
Piotr Wroniecki, Paweł Molewski, Romualda Uziembło
 
Vol 27 (2019): Archaeologia Historica Polona Historyczny krajobraz kulturowy subregionu zachodnich Sudetów. Uwagi o metodzie badań Abstrakt  PDF
Paweł Duma, Mirosław Furmanek, Agnieszka Latocha, Anna Łuczak, Jerzy Piekalski
 
Vol 26 (2018) Formy siedzib średnich i niższych rangą urzędników krzyżackich w granicach obecnej Polski Abstrakt  PDF
Marcel Knyżewski
 
Vol 27 (2019): Archaeologia Historica Polona Etnoarcheologia w praktyce. Z badań niedawnej przeszłości Abstrakt  PDF
Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Olgierd Ławrynowicz
 
Vol 27 (2019): Archaeologia Historica Polona Archeologia architektury Wrocławia. Metody nieinwazyjne w badaniach nad warsztatem budowlanym przełomu średniowiecza i nowożytności Abstrakt  PDF
Roland Mruczek
 
Vol 24 (2016) Gród i zamek w państwie krzyżackim – miejsce tradycji czy tradycja miejsca? Abstrakt  PDF
Marcin Wiewióra
 
Vol 27 (2019): Archaeologia Historica Polona Wczesnośredniowieczny most w Nowym Dworku na jeziorze Paklicko Wielkie w świetle badań archeologicznych i geofizycznych Abstrakt  PDF
Ryszard Kaźmierczak
 
Vol 24 (2016) Od grodu książęcego do rezydencji prepozyta kapituły. Lubin w XI–XVI wieku Abstrakt  PDF
Marian Rębkowski
 
1 - 17 z 17 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism