Litteraria Copernicana

Litteraria Copernicana

O czasopiśmie

Litteraria Copernicana jest czasopismem naukowym redagowanym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które ukazuje się od 2008 roku. Do końca 2015 roku (numery 1-16) czasopismo wychodziło w trybie półrocznym, a od roku 2016 ukazuje się jako kwartalnik. Pismo prezentuje oryginalne i wartościowe prace z zakresu historii literatury, teorii literatury oraz historii i teorii kultury (w tym teatrologii, filmoznawstwa, historii sztuki i szeroko pojętej humanistyki). Każdy numer czasopisma ma charakter monograficzny.

 

ISSN print   1899-315X
ISSN online 2392-1617

 

 

Tom 43 Nr 3 (2022): Poemat dramatyczny
Saturday, Nov 5, 2022

pod redakcją
Marii Jolanty Olszewskiej i Karola Samsela

Spis treści tego numeru
Wstęp
Maria Jolanta Olszewska, Karol Samsel
7–8
Recenzje