Biuletyn Polskiej Misji Historycznej

Biuletyn Polskiej Misji Historycznej

O czasopiśmie

Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission jest czasopismem naukowym poświęconym dziejom Polski i Niemiec, w którym przedstawiane są różne zagadnienia historyczne z perspektywy obu krajów, ze szczególnym uwzględnieniem relacji między nimi. Redakcja stara się, aby każdy tom stanowił pewną całość, a artykuły w nim zawarte omawiały wybrany dla danego tomu temat w odniesieniu do ziem polskich, niemieckich lub też obu krajów jednocześnie i dzięki temu uzupełniały się. Niewykluczone są także artykuły dotyczące innych krajów, które pozwalają na porównanie z sytuacją na ziemiach polskich i niemieckich poprzez wprowadzenie dalszej perspektywy.

ISSN 2083-7755 (print)
ISSN 2391-792X (online)

Nr 18 (2023): Biuletyn Polskiej Misji Historycznej
Tuesday, Oct 17, 2023
Spis treści tego numeru
Kronika Polskiej Misji Historycznej
Stypendyści Polskiej Misji Historycznej
Studia i materiały