Vol 15, No 1 (2019)

pod redakcją
Agnieszki Markuszewskiej

Spis treści

Wstęp

Agnieszka Markuszewska
PDF
5-6

Artykuły i rozprawy

Janusz S. Gruchała
PDF
7-16
Magdalena Kowalska
PDF
17-27
Danuta Danek
PDF
29-41
Ewa Hoffmann-Piotrowska
PDF
43-53
Agnieszka Markuszewska
PDF
55-62
Elżbieta Dąbrowicz
PDF
63-67
Arkadiusz Krawczyk
PDF
69-79
Agnieszka Więckiewicz
PDF
81-88
Bartłomiej Kuczkowski
PDF
89-99
Jolanta Sztachelska
PDF
101-110
Bartłomiej Szleszyński
PDF
111-121
Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz
PDF
123-129
Ewa Skorupa
PDF
131-138
Iwona Wiśniewska
PDF
139-147
Teresa Winek
PDF
149-161

Artykuły, dokumenty, manuskrypty

Mirosław Strzyżewski
PDF
163-176
Barbara Góra
PDF
177-188
Małgorzata Rowicka
PDF
189-212

Przeglądy i sprawozdania

O edycji Dziennika 1846–1853 Andrzeja Cinciały. Rec.: A. Cinciała, Dziennik 1846–1853, cz. 1–2, wyd. M. Bogus, Książnica Cieszyńska, Cieszyn 2015
Barbara Szargot
PDF
213-215

Informacje o Autorach

Informacje o Autorach
 
PDF
217-221


Partnerzy platformy czasopism