Vol 7, No 4 (2016)

Table of Contents

TRANSLATIONS

Idea doskonałego państwa / Idea of a Perfect Commonwealth (translated and edited by Daniel Żuromski)
David Hume
9-24

ARCHIVE OF POLISH PHILOSOPHY

List do Henryka Rzewuskiego z 29 kwietnia 1841 roku / Letter to Henryk Rzewuski from April 29, 1841 (edited by Anna Kuszmiruk)
Józef Władysław Bychowiec
27-36
Sarmaci, niewolnicy Maryi (wprowadzenie do tekstu Jana Chomentowskiego Pętko Panny Maryjej albo sposób oddawania się Błogosławionej Pannie Marii za sługę i niewolnika) / Sarmatians, the Slaves of Maria...
Paweł Rzewuski
37-44
Pętko Panny Maryjej albo sposób oddawania się Błogosławionej Pannie Marii za sługę i niewolnika (edited by Paweł Rzewuski)
Jan Chomentowski
45-60

PAPERS

Andrzej Noras
63-85
Philip-Alexander Hirsch
87-125
Ondrej Marchevský
127-140
Zbigniew Orbik
141-162
Krzysztof Wawrzonkowski
163-181
Justyna Van den Abbeel
183-202
Paweł Hanczewski
203-220
Adam Grzeliński
221-224

REVIEWS

Korespondencja Romana Witolda Ingardena z Kazimierzem Twardowskim, listy z oryginałów przeczytali, przepisali, opracowali oraz wstępem poprzedzili Radosław Kuliniak, Dorota Leszczyna, Mariusz Pandura, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2016, ss. 436
Jakub Maciejewski
237-243
Michał Sikora, Mit wiecznego powrotu w filozofii Alexandre’a Kojev’a, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016, ss. 152
Aleksandra Kondrat
245-252


Partnerzy platformy czasopism