Vol 48, No 4 (2019)

Spis treści

Od Redakcji

Od redakcji
Krzysztof Konecki
PDF
5-9

Artykuły

Krzysztof Konecki
13-33
Erwin Mateja
PDF
35-50
Henryk Sławiński
PDF
51-69
Daniel Brzeziński
71-89
Paweł Szczepaniak
PDF
91-110
Tomasz Dutkiewicz
PDF
111-126
Jerome Alan Lund
127-144
Jakub Nagi
PDF
145-158
Adam Józef Sobczyk
PDF
159-176

Orient

Bartłomiej Borek
PDF
179-193

Sprawozdania

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. „Kultura powołania” zorganizowanej w ramach Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, Warszawa, 12 stycznia 2019 r.
Emilia Tokarz, Stanisław Suwiński
PDF
197-206

Recenzje

O. Dariusz Borek O. Carm., Przestępstwa zastrzeżone dla Kongregacji Nauki Wiary (normy materialne i proceduralne), Wydawnictwo „Biblos”, Tarnów 2019, ss. 291
Janusz Gręźlikowski
PDF
209-216
Ks. Wojciech Góralski, Rozeznanie oceniające co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich oraz jego poważny brak (kan. 1095, n. 2 KPK). Doktryna i orzecznictwo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2018, ss. 223
Janusz Gręźlikowski
PDF
217-223
Ks. Robert Sadlak, Zadania katolików świeckich w porządku doczesnym w świetle współczesnego nauczania Kościoła, Opole 2018, ss. 316
Zbigniew Zarembski
PDF
225-230


Partnerzy platformy czasopism