Vol 40, No 4 (2017)

Spis treści

Od Redakcji

Od redakcji
Krzysztof Konecki
PDF
5-8

Artykuły

Andrzej F. Dziuba
PDF
11-25
Mateusz Mazurek
PDF
27-42
Marek Filipczuk
PDF
43-61
Yong Lu
64-79
Dariusz Kwiatkowski
PDF
81-97
Tomasz Karpeta
PDF
99-115
Piotr Rafał Klawczyński
PDF
117-127
Artur Kołodziejczyk
PDF
129-139
Halina Gwiździel
PDF
141-157
Janina Bokun
PDF
159-179
Jakub Woźniak
PDF
181-202
Irmina Nockiewicz
PDF
203-221

Familia

Tomasz Różański
PDF
225-239

Orient

Marcin Rzepka
PDF
243-262
Ioniţă Apostolache
263-277

Sprawozdania

Sprawozdanie ze zjazdu polskich liturgistów; Łódź, 12–14 IX 2017
Jakub Woźniak
PDF
281-289

Recenzje

Janusz Pilszak, Moralno-społeczny i pastoralny wymiar marginalizacji społecznej w świetle nauczania Jana Pawła II, Kraków 2016, ss. 402
Wiesław Łużyński
PDF
293-296
Bp Andrzej Suski, Rękopiśmienne mszały przedtrydenckie. Katalog sumaryczny. Fontes scrutari II, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2017, ss. 811
Krzysztof Konecki
PDF
297-300


Partnerzy platformy czasopism