Vol 38, No 2 (2017)

Spis treści

Od Redakcji

Od redakcji
Krzysztof Konecki
PDF
5-8

Artykuły

Andrzej Megger
11-31
Sławomir Kunka
PDF
33-57
Tadeusz Panuś
PDF
59-79
Andrzej Draguła
PDF
81-99
Marian Zając
PDF
101-116
Wojciech Niemczewski
PDF
117-127
Jan P. Strumiłowski
PDF
129-147

Familia

Marta Komorowska-Pudło
PDF
151-173

Orient

Michał Sadowski
PDF
177-196

Recenzje

Ks. Adam Orczyk, Kształcenie i wychowanie w seminariach duchownych. Od XVI do połowy XX wieku, Sandomierz 2017, Wydawnictwo Diecezjalne, ss. 443
Janusz Gręźlikowski
PDF
201-207
Ks. Krzysztof Konecki, Instrukcja o muzyce w świętej liturgii Musicam sacram. Prace redakcyjne, Toruń 2016, Scripta Theologica Thoruniensia (42), ss. 154
Jerzy Stefański
PDF
209-211


Partnerzy platformy czasopism