XV (2019)

Druk numeru XV (2019) dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 704/P-DUN/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

Studi Polacco Italiani di Toruń XIV/2018, XV2019" - zadanie finansowane w ramach umowy 704/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Spis treści

Część I. Historia i prawo

Marta Derlatka
7-26
Marta Baranowska
27-38
Aleksandra Kustra-Rogatka
39-54
Wojciech Włoch
55-72
Anna Napiórkowska, Beata Rutkowska
73-86
Małgorzata Szwejkowska
87-96

Część II. Literaturoznawstwo

Luca Palmarini
99-116
Alessandro Baldacci
117-130
Monika Gurgul
PDF
131-148
Monika Surma-Gawłowska
149-158
Cezary Bronowski
159-170
Elisa Fortunato
171-180

Część III Varia

Agnieszka Wojciechowska
PDF
183-200


Partnerzy platformy czasopism