Vol 17 (2014)

Spis treści

Articles and Dissertations

Władysław Kubik
PDF
15-34
Ludwik Grzebień
PDF
35-56
Andrzej Paweł Bieś
PDF
57-87
Stanisław Cieślak
PDF
89-103
Danuta Wajsprych
PDF
105-122
Irena Popiołek
PDF
123-132
Agata Krasucka
PDF
133-146
Czesław Banach
PDF
147-160
Piotr Krakowiak
PDF
161-180

Case Reports

Mariusz Gajewski
PDF
183-206
Edyta Laurman-Jarząbek, Eliza Mazur, Monika Szpringer
PDF
207-240

Reviews

Krzysztof Biel
PDF
245-248
Barbara Surma
PDF
249-251
Beata Topij-Stempińska
PDF
253-255

Reports From The Conferences

Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium: The religious and cultural contribution of the Ibero-American Jesuits in Northern and Central Europe, Madrid, 6.03.2014.
Stanisław Cieślak
PDF
259-261
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji: From Ireland to Poland: Northern Europe, Spain and the early modern world, Gdańsk, 8–9.10.2014
Stanisław Cieślak
PDF
263-265
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji: Multidisciplinary academic conference on education, teaching and e-learning, Prague, 16–17.10.2014
Aneta Kamińska
PDF
267-268
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji: Optymalizowanie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Tradycja, współczesność, perspektywy, Wrocław, 26–27.11.2014
Karolina Kmiecik-Jusięga
PDF
269-274


Partnerzy platformy czasopism