Vol 21, No 2 (2018)

Spis treści

Introduction

Andrzej Paweł Bieś
PDF
9-11
Andrzej Paweł Bieś
13-15

Articles and Dissertations

Jerzy Eugeniusz Kochanowicz
PDF
19-36
Witold Chmielewski
PDF
37-62
Joanna Król
PDF
63-86
Bożena Sieradzka-Baziur
PDF
87-98
Joanna - Szady
PDF
99-112
Marian Surdacki
PDF
113-130
Jarosław Jagieła
PDF
131-154

Case Reports

Irena Pulak, Martyna Szczotka, Katarzyna Szewczuk
157-175

Reviews

Dlaczego rodzice mają przewodzić w rodzinie? Jesper Juul, Rodzic jako przywódca stada. Pełne miłości przywództwo w rodzinie, przeł. Dariusz Syska, Wydawnictwo MiND, Podkowa Leśna 2017, ss. 157
Marek Łątkowski
PDF
179-182
Powojenne przyśpieszenie. Nowe oblicze polskiej szkoły Witold Jan Chmielewski, Zwalczanie wychowania religijnego w szkołach w latach 1944–1950, Akademia Ignatianum w Krakowie, Kraków 2017, ss. 286
Edward Walewander
PDF
183-186
Szkoła Laboratorium Aleksandra Nalaskowskiego, czyli poza systemem Aleksander Nalaskowski, Szkoła Laboratorium. Od działań autorskich do pedagogii źródeł, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Kraków – Warszawa 2017, ss. 275
Karolina Wanda Kmiecik-Jusięga
PDF
187-191

Reports From The Conferences

Sprawozdanie z konferencji „Wsparcie readaptacyjne w prewencji wykluczenia i recydywy”, Krynica-Zdrój, 15–17 listopada 2017 r.
Joanna Sztuka
PDF
195-201
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej: „Jakość życia osób wykluczonych społecznie”, Kraków, 26–27 października 2017 r.
Magdalena Madej-Babula
PDF
203-205


Partnerzy platformy czasopism