Organizational and Professional Competences Preparing Counsellors for Working with People Who Have Experienced Sexual Violence

Barbara Adamczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2020.3.006

Abstrakt


This article addresses the issue of the competence of counsellors working with people experiencing sexual violence. The theoretical part of the article describes the basic concepts related to institutional (professional) counselling and describes a professional counsellor and his/her competences in a descriptive way. The subject of the research includes the competences of counsellors in the field of working with people who have experienced sexual violence. The purpose of the study was determining and describing their competences – both organizational and professional ones – from the perspective of the experience of individual listeners preparing for counselling work. The study uses a narrative method with content analysis. The research problem took the form of the following question: what are the competences of a counsellor in accompanying a sexually abused person from the perspective of the personal experience of future counsellors? The research was conducted in 2019 among 23 postgraduate students preparing for counselling work. The results made it possible to select subcategories within the examined categories that show the specificity and value of the competences described by the respondents, and allowed us to emphasize the importance of the interdisciplinary knowledge and skills of counsellors. In addition, the conclusions of the study are valuable for pedagogical practice, especially in terms of enriching the offer of studies addressed to counsellors working with people who have experienced sexual violence.


Słowa kluczowe


counselling; professional counsellor; sexual violence; organizational competences; professional competences

Pełny tekst:

PDF (English) PDF

Bibliografia


Ablewicz K. (1996). “Cierpienie warunkiem wzrostu? Rozważania nad sensem bolesności życia w wymiarze pedagogicznym,” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne, no. 25, pp. 51–65.

Beisert M. (2004). Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Bilska E. (1999). “Pierwsza pomoc,” in I. Pospiszyl (ed.), Razem przeciw przemocy, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak”, pp 69–95.

Centrum Ochrony Dziecka (n.d.). “Delegaci diecezjalni,” https://cod.ignatianum.edu.pl/pomoc/delegaci-diecezjalni [access: 22.01.2020].

Chmielewska J. (1995). “Doświadczenie człowieka jako źródło refleksji etycznej,” in H. Kwiatkowska, T. Lewowicki (eds.), Z zagadnień pedeutologii i kształcenia nauczycieli, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, pp. 101–109.

Czerkawska A. (2018). “Ku dialogicznej więzi w poradnictwie humanistycznie zorientowanym,” Studia Poradoznawcze, vol. 7, pp. 129–146.

Czerniawska O. (1997). Poradnictwo jako wzmocnienie środowiska wychowawczego, Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.

Dudzikowa M. (1994). “Kompetencje autokreacyjne – czy i jak są możliwe do nabycia w toku studiów pedagogicznych,” in M. Dudzikowa, A.A. Kotusiewicz (eds.), Z pogranicza idei i praktyki edukacji nauczycielskiej, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Filia w Białymstoku, pp. 127–152.

Dylak S. (1995). Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Figurski J., Symela K. (2004). “Doradca zawodowy – wymagania kwalifikacyjne,” in H. Bednarczyk, J. Figurski, M. Żurek (eds.), Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe, Warszawa–Radom: Wyższa Szkoła Pedagogiczna; Instytut Technologii Eksploatacji, pp. 65–72.

Finkelhor D., Browne A. (1985). “The Traumatic Impact of Child Sexual Abuse: A Conceptualization,” American Journal of Orthopsychiatry, vol. 55, no. 4, pp. 530–540.

Gadacz T. (2007). O umiejętności życia, Kraków: Wydawnictwo Znak.

Gołębniak B. D. (2009). “Aplikacje konstruktywizmu do poradoznawstwa. Inspiracje pedentologiczne,” in A. Kargulowa (ed.), Poradoznawstwo-kontynuacja dyskursu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 36–61.

Jańczak-Obst E. (2007). “Kompetencje osobiste doradcy,” in V. Drabik-Podgórna (ed.), Poradnictwo. Między etyką a techniką, Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”, pp. 247–261.

Kargulowa A. (2011). O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konopczyński M. (2007). Metody twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kopaliński W. (1989). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Korabiowska-Nowacka H., Nowacki T. (1981). Pedagogika pracy, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Kowalczyk M.H. (2014). Przestępcy seksualni. Zabójcy, gwałciciele, pedofile i ich resocjalizacja, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kozdrowicz E. (1995). “Poradnictwo w teorii i praktyce,” in T. Pilch, I. Lepalczyk (eds.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak”, pp. 319–339.

Kupisiewicz C., Kupisiewicz M. (2009). Słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kwaśnica R. (1995). “Wprowadzenie do myślenia o wspomaganiu nauczycieli w rozwoju,” in H. Kwiatkowska, T. Lewowicki (eds.), Z zagadnień pedeutologii i kształcenia nauczycieli, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, pp. 9–43.

Kwiatkowski S. M. (2007). “Edukacja dorosłych,” in S. M. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak (eds.), Pedagogika pracy, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, pp. 189–207.

Kwiatkowski T., Walczak D. (2017). Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Łukasik J.M. (2010). “Udana rozmowa z uczniem jest możliwa,” Psychologia w Szkole, no. 4, pp. 60–66.

Madalińska-Michalak J., Góralska R. (2012). Kompetencje emocjonalne nauczyciela, Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.

Marynowicz-Hetka E. (2007), Pedagogika społeczna, vol. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Męczkowska A. (2003). “Kompetencja,” in J. M. Śnieciński (ed.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, vol. 2, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak”, pp. 693–696.

Pawłowska R. (1986). Poradnictwo pedagogiczne, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Rubacha K. (2017). “Metodologiczne parametry pedagogiki resocjalizacyjnej,” in M.H. Kowalczyk, M. Fopka-Kowalczyk, K. Rubacha (eds.), Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją. Podstawy teoretyczne i metodologiczne, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pp. 111–150.

Sajdak A. (2010). “Kształtowanie kompetencji dydaktycznych pedagogów,” in A. Sajdak, D. Skulicz (eds.), Paradygmaty akademickiego kształcenia pedagogów, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 129–143.

Sajkowska M. (2001). “Przemoc wobec dzieci – patologia czy normalność,” in B. Fatyga, A. Tyszkiewicz (eds.), Normalność i normalka. Próba zastosowania pojęcia normalności do badań młodzieży, Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, pp. 193–213.

Siarkiewicz E. (2010). Przesłonięte obszary poradnictwa. Realia – iluzje – ambiwalencje, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Siarkiewicz E., Trębińska-Szumigraj E., Zielińska-Pękał D. (2012). “Rzecz o refleksyjnym praktyku-badaczu, czyli o niekonwencjonalnych sposobach kształcenia doradców,” in M. Olejarz (ed.), Dyskursy młodych andragogów, vol. 13, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, pp. 105–127.

Szempruch J. (2012). Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.

Szempruch J. (2013). Peudeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.

Szumigraj M. (2009). “O problemie w poradnictwie,” in A. Kargulowa (ed.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 173–198.

Tischner J. (1982). Myślenie według wartości, Kraków: Znak.

Wiatrowski Z. (2005). Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Wojtasik B., Kargulowa A. (2003). Doradca – profesja, pasja, powołanie. Materiały ze Światowego Kongresu Poradnictwa Zawodowego, vol. 3, Warszawa: Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zielińska-Pękał D. (2009). “Poradnictwo a świat mediów czyli o poradnictwie zapośredniczonym,” in A. Kargulowa (ed.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 285–307.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism