Wyśpiewać wartości. Wychowanie chrześcijańskie na lekcjach języka angielskiego w katolickiej szkole podstawowej w Belfaście

Jakub Adamczewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2020.1.005

Abstrakt


Wychowanie chrześcijańskie w szkole to nie tylko lekcje religii. Niniejszy artykuł podejmuje kwestię wychowania chrześcijańskiego z wykorzystaniem wartościowego repertuaru muzycznego w edukacji wczesnoszkolnej na przykładzie doświadczeń ze szkoły podstawowej w Belfaście. Na wczesnym etapie edukacji, kiedy mamy do czynienia z kształceniem zintegrowanym, można w łatwy sposób nawiązywać do wartości chrześcijańskich podczas codziennych zajęć szkolnych. Czy można jednak połączyć wychowanie chrześcijańskie z nauczaniem języka angielskiego?

W artykule zostaną zaprezentowane opracowania dotyczące nauki języka, a wykorzystujące utwory muzyczne, które odwołują się do wartości duchowych w rozumieniu Maxa Schelera. Nawiązując do założeń fińskiej edukacji muzycznej oraz edukacji religijnej, zostaną przedstawione wartości płynące z opisanego rozwiązania. Zaprezentowane przykłady będą omówione z wykorzystaniem odwołań do literatury, która zarysowuje szerszy obraz wychowania chrześcijańskiego we wczesnej edukacji dziecka. Pomocne będzie również odwołanie się do następujących kategorii: pedagogika katolicka, edukacja religijna, wychowanie chrześcijańskie, wartości duchowe czy też eurytmia, które leżą u podstaw teoretycznych tego artykułu.


Słowa kluczowe


wychowanie chrześcijańskie; nauczanie języka angielskiego; wspólne śpiewanie; nauczanie muzyki; edukacja religijna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczewski J. (2018). Edukacja muzyczna w klasach I–III. Dobre praktyki edukacyjne w fińskich szkołach podstawowych, [w:] A. Gromkowska-Melosik, E. Grzesiak, J. Drozdowicz, M. Gierczyk (red.), Edukacja i społeczeństwo. Dynamika socjopedagogicznych konstrukcji, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 257–268.

Buber M. (1968). Wychowanie, przeł. S. Grygiel, „Znak”, nr 4(166), s. 442–461.

Cichosz M. (1997). Wychowanie chrześcijańskie – perspektywa teoretyczna i praktyczna koncepcji, [w:] T. Kukołowicz, M. Nowak (red.), Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, s. 177–185.

Gadacz T. (1993). Wychowanie do wolności, [w:] F. Adamski (red.), Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej, Kraków: Instytut Pedagogiki UJ, Wydawnictwo Naukowe PAT, s. 97–108.

Kisiel M. (2007). Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka, Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu.

Murawska B. (2014). Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria III. Edukacja wczesnoszkolna, t. 3, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Nowak M. (2001). Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Nowak M. (2012). Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu. Studium z odniesieniami do pedagogiki pielęgniarstwa, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Olbrycht K. (2013). Współczesne obszary pedagogiki chrześcijańskiej. „Paedagogia Christiana”, nr 1(31), s. 121–135.

Tischner J. (1982). Etyka wartości i nadziei, [w:] D. von Hildebrand, J.A. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner, Wobec wartości, Poznań: W Drodze, s. 51–148.

Wasiukiewicz J. (1998). Pedagogika waldorfska w praktyce, Gdańsk: Wydawnictwo UG.

Wołosiuk B. (2011). Wartości chrześcijańskie w wychowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym, „Paedagogia Christiana”, nr 1(27), s. 185–202.

Zhyhaylo N. (2016). Kształtowanie wartości duchowych młodzieży studenckiej w kontekście współpracy transgranicznej, http://docplayer.pl/7104927-W-kontekscie-wspolpracy-transgranicznej.html [dostęp: 27.12.2019].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism