Doświadczenie wspólnoty osób jako źródła przezwyciężania chaosu aksjonormatywnego współczesnego świata. Rozważania w perspektywie koncepcji Dietricha von Hildebranda

Andrzej Ryk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2018.4.001

Abstrakt


Artykuł przedstawia analizę wybranych myśli Dietricha von Hildebranda w perspektywie ukazania wspólnoty osób jako źródła przezwyciężania chaosu aksjonormatywnego. Centralnymi kategoriami; wokół których prowadzone są rozważania; są: osoba; wspólnota; poznanie; świat wartości; kryzys i chaos. W koncepcji fenomenologa świat; zarówno ten w wymiarze ontycznym; jak i ten w wymiarze aksjologicznym; nie jest ani dziełem przypadku; ani nie nosi cech chaosu. Jest uporządkowany i hierarchiczny. Osoba jako istota rozumna i wolna posiada pełne zdolności; aby ów porządek nie tylko prawidłowo odczytać; ale również na bazie tego ontycznego i normatywnego ładu budować uporządkowane życie indywidualne i zbiorowe w różnych wymiarach.


Słowa kluczowe


osoba; wspólnota; wartość; kryzys; chaos

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Delsol Ch.; Esej o człowieku późnej nowoczesności; przeł. M. Kowalska; Znak; Kraków 2003.

Frankl V.E.; Człowiek w poszukiwaniu sensu; przeł. A. Wolnicka; Wydawnic­two Czarna Owca; Warszawa 2009.

Fukuyama F.; Koniec człowieka; przeł. B. Pietrzyk; Znak; Kraków 2004.

Hildebrand D. von; Czym jest filozofia?; przeł. P. Mazanka; J. Sidorek; Wydawnictwo WAM; Kraków 2012.

Hildebrand D. von; Metafizyka wspólnoty. Rozważania nad istotą i wartością wspólnoty; przeł. J. Zychowicz; Wydawnictwo WAM; Kraków 2012.

Hildebrand D. von; Przemienienie w Chrystusie; przeł. J. Zychowicz; Znak; Kraków 1982.

Hildebrand D. von; Serce. Rozważania o uczuciowości ludzkiej i uczuciowości Boga – Człowieka; przeł. J. Koźbiał; W Drodze; Poznań 1985.

Husserl E.; Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia; przeł. J. Sidorek; Aletheia; Warszawa 1993.

Jan Paweł II; Pamięć i tożsamość; Znak; Kraków 2005.

La Mettrie J.O.; Człowiek maszyna; przeł. S. Rudniański; PWN; Warszawa 1984.

Mazanka P.; Sidorek J.; Kim był Dietrich von Hildebrand?; w: D. von Hildebrand; Czym jest filozofia?; przeł. P. Mazanka; J. Sidorek; Wydawnictwo WAM; Kraków 2012; s. 9–25.

Musil R.; Człowiek bez właściwości; przeł. K. Radziwiłł; K. Truchanowski; J. Zeltzer; Państwowy Instytut Wydawniczy; Warszawa 1971.

Ryk A.; W poszukiwaniu podstaw pedagogiki humanistycznej. Od fenomenologii Edmunda Husserla do pedagogiki fenomenologicznej; Oficyna Wydawnicza „Impuls”; Kraków 2011.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism