O roli edukacji artystycznej w środowiskach wychowawczych

Lidia Kataryńczuk-Mania

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2018.007

Abstrakt


Celem artykułu jest przybliżenie walorów edukacji artystycznej, którą najczęściej popularyzuje nauczyciel-animator. Artykuł ma charakter teoretyczny i powstał na podstawie analizy literatury przedmiotu. Autorka skupia uwagę na znaczeniu muzyki, podkreśla walory wspólnego muzykowania nie tylko w szkole, ale także w środowisku rodzinnym i lokalnym. Wskazuje różne zadania nauczyciela muzyki, który oprócz artystycznych wartości pełni ważną rolę wychowawczą zarówno w szkole, jak i w regionie.


Słowa kluczowe


nauczyciel; animator; muzykowanie a wychowanie; środowisko wychowawcze

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Belbin R.M., Twoja rola w zespole, transl. A. Sawicka-Chrapkowicz, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

Edukacja artystyczna – nowe wyzwania, ed. L. Kataryńczuk-Mania, Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, Zielona Góra – Skarbona 2016.

Elliott D.J., Music Matters: A Philosophy of Music Education, Oxford University Press, Oxford – New York 1995.

Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, vol. 1: Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, ed. A. Kłoskowska, “Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1991.

Griswold W., Cultures and Societies in a Changing World, Sage, Thousand Oaks (CA) 2013, DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781452240534.

Janiszewska B., “Środowisko wychowawcze,” in: Pedagogika, ed. W. Ciechaniewicz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, pp. 129–133.

Kataryńczuk-Mania L., Jatczak A., “(Nie)codzienność muzyczna w szkole.” in: (Nie)codzienność wychowawcza i dydaktyczna nauczyciela w szkole, ed. E. Kobyłecka, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016.

Kataryńczuk-Mania L., Nauczyciel edukacji muzycznej we współczesnej rzeczywistości kulturalnej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010.

Kisiel M., Muzyka w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Studium metodyczno-badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.

Konaszkiewicz Z., “Wiadomości, wiedza, mądrość w kształceniu i pracy nauczyciela muzyki,” in: Zadania edukacji artystycznej w XXI wieku, ed. Z. Randomańska, Wydział Sztuki UWM, Olsztyn 2012.

Mika B., Muzyka jako znak w kontekście analizy paradygmatycznej, Polihymnia, Lublin 2007.

Przychodzińska-Kaciczak M., Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego. Tradycje – współczesność, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987.

Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji, ed. S. Sławiński, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.

Small Ch., Musicking: The Meanings of Performing and Listening, Wesleyan University Press, Middletown (CT) 1998.

Sroczyński W., Pedagogika środowiskowa, Pedagogium. Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Warszawa 2006.

Winiarski N., “Środowisko wychowawcze,” in: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, vol. 6, ed. E. Różycka, Wydawnictwo Akademickie “Żak”, Warszawa 2007, p. 430.

Zwolińska E.A., Społeczne znaczenie muzyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism