Autentyczność a wychowanie – inspiracje pedagogiki personalno-egzystencjalnej

Kamilla Frejusz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2018.003

Abstrakt


Autentyczność stanowi współcześnie ogromne wyzwanie dla procesu wychowania. Autentyzm bycia, postępowania, relacji międzyludzkich wydaje się być tematem szczególnie istotnym w kontekście rozwoju sposobów komunikacji, które sprzyjają możliwościom ukrycia swego prawdziwego „ja” oraz przyjęciu żądanych postaw czy zachowań. Artykuł ma na celu ukazanie kategorii autentyczności i jej złożoności w procesie wychowania w rozumieniu personalno-egzystencjalnej pedagogiki Janusza Tarnowskiego. Kategoria ta stanowi dla Tarnowskiego warunek szczególnie ważny i niezbędny w procesie pedagogicznym, często zagrożonym użyciem jednostronnej przemocy. Tarnowski wiąże autentyczność z urzeczywistnieniem jedynej, niepowtarzalnej egzystencji. Tak rozumiana autentyczność zawiera w sobie następujące czynniki: głębię wewnętrzną, intensywny trening oraz życiową konsekwencję. Autentyczność jako kategorię pedagogiczną ujmuje on zatem w kontekście „autentycznej egzystencji”, będącej jednocześnie podstawą i warunkiem zaistnienia prawdziwego dialogu w wychowaniu.


Słowa kluczowe


autentyczność; wychowanie; autentyczna egzystencja; pedagogika personalno-egzystencjalna; Janusz Tarnowski

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Buber M., “Wychowanie,” transl. S. Grygiel, Znak 1968, no. 4(166), pp. 442–461.

Chrobak S., “Urzeczywistniać swoje człowieczeństwo – humanizm integralny ks. prof. Janusza Tarnowskiego,” Studia z Teorii Wychowania 2013, vol. 4, no. 1(6), pp. 9–22.

Jabłońska S., “Pryncypium autentyczności egzystencjalnej a oswajanie przyszłości w przełomie połowy życia,” in: Filozoficzne implikacje w pedagogice. O sensie życia, edukacji i wychowaniu, eds. J. Spętana, D. Domagała, V. Drabik-Podgórna, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2015, pp. 163–172.

Kłoczowski J., “Jak żyć – spontaniczność czy dyscyplina?” W Drodze 1980, no. 2(78), pp. 30–39.

Tarnowski J., “Pedagogika egzystencjalna,” in: Pedagogika, vol. 1, eds. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, pp. 248–260.

Tarnowski J., Człowiek – dialog – wychowanie. Zarys chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej, Znak, Kraków 1991.

Tarnowski J., Jak wychowywać? W ogniu pytań, Apostolicum, Ząbki 2003.

Tarnowski J., Jak wychowywać?, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1993.

Tarnowski J., Janusz Korczak dzisiaj, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1990.

Tarnowski J., Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1982.

Tarnowski J., Próby dialogu z młodymi. Prekatecheza egzystencjalna, Księgarnia Świętego Jacka, Katowice 1983.

Tischner J., Świat ludzkiej nadziei, Znak, Kraków 2014.

Wolicki M., “Autentyzm bycia i jego rola w życiu,” Collectanea Theologica 1987, vol. 57, no. 3, pp. 29–36.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism