Katolickie wychowanie, wiara i autorytet

Giuseppe Mari

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2017.5.009

Abstrakt


Tekst ma na celu wykazanie, że autorytet i posłuszeństwo są niezbędne w katolickim wychowaniu. W rzeczywistości wiara jest „posłuszeństwem” wobec Prawdy, jak mówi Sobór Watykański II, a prawda jest obdarzona „autorytetem”, ponieważ sam Bóg jest ucieleśniony w Jezusie Chrystusie. Konieczne jest wyjaśnienie, że – zgodnie z wiarą chrześcijańską – odwieczna zależność od Boga nie jest rodzajem niewolnictwa, ale miłosnym związkiem z Ojcem, czyniącym człowieka wolnym. Jest tak dlatego, ponieważ oryginalna godność człowieka pochodzi ze stworzenia go „na obraz Boży”. Wychowanie katolickie powinno nauczyć panowania nad sobą (w relacji z autorytetem), aby móc wybrać tylko to, co jest dobre i być wiernym prawdziwej istocie człowieka.

 

 


Słowa kluczowe


autorytet; katolickie wychowanie; wiara; wolność; posłuszeństwo; Sobór Watykański II

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Augustine, The City of God. Augustin, The Predestination of Saints. Catechism of the Catholic Church. Cyril of Jerusalem, Catechism. Francis, Laudato si’. Gregory of Nyssa, On the Making of Man. Guardini R., Learning the Virtues, Sophia Institute Press, Manchester (NH) 2013.

Jerumanis A.M., In Cristo, con Cristo, per Cristo, Edizioni Camilliane, Roma 2013.

John Paul II, Christifideles laici.

John Paul II, Homily (12.03.2000).

Leo I, Sermon, XXI.

Nietzsche F., The Will to Power.

Origen, Against Celsus.

Second Vatican Council, Dei Verbum.

Second Vatican Council, Gaudium et spes.

Tremblay R., Zamboni S. (ed.), Synowie w Synu. Teologia moralna fundamentalna, MIC, Warszawa 2009.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism