Doświadczenie edukacji domowej i edukacji tradycyjnej – w narracji maturzysty

Renata Królikiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2017.3.009

Abstrakt


Od 25 lat alternatywą dla tradycyjnej szkoły jest nauczanie domowe, które obecnie zdobywa coraz liczniejszą grupę zwolenników. Większość z tych, którzy pierwszy raz spotykają się z ideą nauczania domowego, próbuje zrozumieć na czym to polega i jak takie nauczanie wygląda w praktyce. Pojawiają się pytania dotyczące tego, czy taka forma nauki w ogóle jest legalna, jak wygląda socjalizacja dziecka, jak motywować je do pracy, jak weryfikować efekty i co z zawodowym życiem rodziców? Chyba najbardziej interesującym aspektem jest poznanie/zbadanie/przyjrzenie się jak doświadczenie edukacji domowej przeżywają/postrzegają/opisują dzieci i młodzież zdobywająca wiedzę i kształtująca swoje umiejętności w ten właśnie sposób. Wykorzystując badanie biograficzne, podjęta została próba analizy narracji przedstawionej przez tegorocznego maturzystę, który doświadczył zarówno nauki w tradycyjnej szkole, jak i nauczania domowego. Podstawą poniższych rozważań stała się treść wywiadu swobodnego, przeprowadzonego w kwietniu 2017 roku, a autorem wypowiedzi jest młody mężczyzna – Marcin (lat 19). Próbowano na jej podstawie określić jak wyglądała jego dotychczasowa droga edukacyjna, jakie elementy dla badanego były istotne i jak wpłynęły na obecne postrzeganie swojej biografii. Próbowano również określić, czy w wypowiedzi badanego dostrzega się różnice odnośnie do doświadczeń związanych ze szkołami tradycyjnymi a nauczaniem w domu.


Słowa kluczowe


edukacja domowa; szkoła; biografia; narracja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarz-Łuczewska P., Łuczewski M., Podejście biograficzne, w: Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, red. D. Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 91–110.

Budajczak M., Edukacja domowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Gudkova S., Wywiad w badaniach jakościowych, w: Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, red. D. Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 111–130.

Kaźmierska K., Wywiad narracyjny jako jedna z metod w badaniach biograficznych, „Przegląd Socjologiczny” 2004, t. 53, nr 1, s. 71–96.

Królikiewicz R., Socjalizacja w edukacji domowej w opinii rodziców edukujących domowo, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2016, t. 11/4, nr 42, s. 115–128.

Ray B.D., Historia, rozwój i filozofia edukacji domowej, w: Szkoła domowa. Między wolnością a obowiązkiem, red. J. Piskorski, Wydawnictwo Instytut Sobieskiego, Warszawa 2011, s. 19–25.

Stern A., …i nigdy nie chodziłem do szkoły, tłum. M. Bizub, Wydawnictwo Element, Gliwice 2016.

Walulik A., Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłość. Propozycja typologii modeli znaczeń wiedzy religijnej na przykładzie Korespondencyjnego Kursu Biblijnego, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.

Zakrzewska M., Zakrzewski P., Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2009.

Bartnikowska U., Edukacja domowa jako alternatywa w kształceniu i wychowaniu zranionego dziecka, http://polskadzieciom.home.pl/nslt/edukacja_domowa.pdf [dostęp: 28.04.2016].

Chrześcijańska Telewizja Internetowa, http://www.salvetv.pl/multimedia/nasze-transmisje/4693/14-06-na-zywo-edukacja-domowa-jedna-teza-piec-perspektyw [dostęp: 15.03.2017].

Giercarz-Borkowska M., Edukacja domowa jako egzemplifikacja idei podmiotowości i wolności edukacyjnej, http://www.konferencja.21.edu.pl/uploads/

/3/9/9/6399009/1.1.3._giercarz-borkowska.pdf [dostęp: 29.01.2016].

Kedra M., Wycieczki pedagogiczne. Freinet, http://edunews.pl/system-edukacji/nauczyciele/3447-wycieczki-pedagogiczne-freinet-1 [dostęp: 29.04.2016].

Konowrocka D., Najczęściej zadawane pytania dotyczące edukacji domowej, http://www.edukacjadomowa.pl/faq2.html [dostęp: 30.02.2017].

Krysztofik J., Piestrzyńska A., Walulik A., Strukturalna analiza biblijnych tekstów narracyjnych – implikacje pedagogiczne, „Jakościowe Badania Pedagogiczne” 2016, t. 1, nr 1, s. 52, s. 49–60, https://wnus.edu.pl/jbp/no/issue/154/article/2014/ [dostęp: 29.04.2017].

Marszałek A., Pleti A., Zawsze mam wakacje bo zawsze mogę się uczyć, http://wiecejnizedukacja.pl/wne-017-zawsze-mam-wakacje-bo-zawsze-moge-sie-uczyc-rozmowa-z-zosia-olszowska-tegoroczna-maturzystka/ [dostęp: 15.03.2017].

Marszałek A., Pleti A., Więcej niż edukacja, http://wiecejnizedukacja.pl/category/podcast/ [dostęp: 15.03.2017]

U Borysów [blog], Nasz 13 letni syn o edukacji domowej, http://uborysow.blogspot.com/2011/09/nasz-13-letni-syn-o-edukacji-domowej.html [dostęp: 15.03.2017].

Walczak K., Dlaczego w szkole liczą się punkty a nie osobowość i realne umiejętności? A jak jest w szkole demokratycznej?, http://dziecisawazne.pl/dlaczego-w-szkole-licza-sie-punkty-a-nie-osobowosc-i-realne-umiejetnosci-jak-jest-w-szkole-demokratycznej/ [dostęp: 29.04.2016].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism