Automatyzacja, edukacja, bezrobocie. Analiza scenariuszy

Riccardo Campa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2017.1.001

Abstrakt


Artykuł przedstawia analizę krótkoterminowego scenariusza przyszłości odnośnie do możliwych relacji między automatyzacją, edukacją i bezrobociem. Zdaniem autora, scenariusz przedstawiony przez McKinsey Global Institute z roku 2013 nie docenia problemu bezrobocia wynikającego z postępu technologicznego i proponuje taki model edukacji, który w sposób nieadekwatny chce stawić czoła wyzwaniom, jakie przynoszą przełomowe technologie XXI wieku. Nowe osiągnięcia technologiczne – jak automatyzacja pracy umysłowej – będą wpływać na zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych pracowników. Z tego powodu decydenci nie odwrócą scenariusza masowego bezrobocia wyłącznie dzięki rozbudowywaniu nauczania matematyki, nauki i inżynierii. Lepszym rozwiązaniem mogłoby być ustanowienie bezwarunkowego dochodu podstawowego oraz opracowanie takiego modelu edukacji, który stymulowałby kreatywność i zmysł przynależności do wspólnoty.


Słowa kluczowe


bezrobocie spowodowane postępem technologicznym; zautomatyzowane społeczeństwo; bezwarunkowy dochód podstawowy; edukacja humanistyczna; praca socjalna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Brynjolfsson E., McAfee A., Race Against the Machine: How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy, Digital Frontier Press Lexington, Lexington (MA) 2011.

Campa R., “La ‘Storia filosofica dei secoli futuri’ di Ippolito Nievo come caso esemplare di letteratura dell’immaginario sociale: un esercizio di critica sociologica”, Romanica Cracoviensia 2004, vol. 4, pp. 29–42.

Campa R., “Considerazioni sulla terza rivoluzione industriale”, Il pensiero economico moderno 2007, vol. 27, no. 3, pp. 51–72.

Campa R., “Workers and Automata: A Sociological Analysis of the Italian Case”, Journal of Evolution and Technology 2014, vol. 24, no. 1, pp. 70–85.

Campa R., “Technological Growth and Unemployment: A Global Scenario Analysis”, Journal of Evolution and Technology 2014, vol. 24, no. 1, pp. 86–103.

Campa R., Humans and Automata: A Social Study of Robotics, Peter Lang, Frankfurt am Main 2015.

Campa R., “Non solo veicoli autonomi. Passato, presente e futuro della disoccupazione tecnologica”, in: Segnali dal futuro, eds. F. Verso, R. Paura, Italian Institute for the Future, Napoli 2016, pp. 97–114.

Ford M., Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future, Basic Books, New York 2015.

Kela, “Ministry of Social Affairs and Health Request Opinions on a Basic Income Experiment”, available at: .

Krugman P., “Sympathy for the Luddites”, The New York Times, 13th June, 2013.

Manyika J. et al., Disruptive Technologies: Advances That Will Transform Life, Business, and the Global Economy, McKinsey Global Institute 2016.

Moravec H., Robot: Mere Machine to Transcendent Mind, Oxford University Press, Oxford 1999.

Ricardo D., On the Principles of Political Economy and Taxation, third edition, Batoche Books, Kitchener 2004 [1821].

Sandhu S., “Finland to Consider Introducing Universal Basic Income in 2017”, Independent, 1st April, 2016.

Stone J., “British Parliament to Consider Motion on Universal Basic Income”, Independent, 20th January, 2016.

Wessel D., “The Typical Male U.S. Worker Earned Less in 2014 Than in 1973”, The Wall Street Journal, 18th September, 2015.

Wladawsky-Berger I., “Technological Unemployment and the Future of Work”, Wall Street Journal, 6th November, 2015.

Worstall T., “Finally, Someone Does Something Sensible: Finland to Bring in a Universal Basic Income”, Forbes, 6th December, 2015.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism