Autorytet edukacji a wyzwanie wolności: od czasów starożytnych do Summerhill

Giuseppe Mari

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2016.1.003

Abstrakt


Artykuł dotyczy przede wszystkim relacji pomiędzy władzą a wolnością. Z pedagogicznego punktu widzenia, wolność pochodzi od autorytetu, ponieważ bycie wolnym oznacza możliwość wyrażania samokontroli w celu wybierania tylko tego, co jest dobre. Instytucja edukacyjna nie jest tyrania, ponieważ wychowawca musi być spójny i musi działać jak uczy. Głównym wyzwaniem dla uczących i edukowanych jest to, aby móc praktykować cnotę a nie tylko do uznawać wartości. W dzisiejszych czasach ludzie są coraz bardziej zaniepokojeni obecnością permisywnych praktyk edukacyjnych. W rzeczywistości problem kręci się wokół faktu, że chłopcy i dziewczęta uczą się, ale nie są w stanie sobą kierować, uzależniają się (narkotyki, alkohol, internet ...) i przejawiają słabość w podejmowaniu konkretnych decyzji. To nie jest kwestia wiedzy, ale woli; jest to związane z brakiem woli to, by się o siebie troszczyć. Dlaczego chłopcy i dziewczęta, którzy uczęszczają do szkoły, są dobrze poinformowani nie potrafią odrzucić tego, co jest złe, nie tylko z moralnego punktu widzenia, ale także z punktu widzenia ich zdrowia? Ponieważ nie są nauczeni stawiania granic dla swoich pragnień: problem ten związany jest z brakiem autorytetu, bo autorytet umożliwia nam stawianie czoła ograniczeniom. Z tego powodu konieczne jest ponowne przyjrzenie się autorytetowi w teorii i praktyce edukacyjnej.


Słowa kluczowe


autorytet; pokój; edukacja; dobro; cnota

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Aristotle in 23 Volumes, vol. 19: Nicomachean Ethics, translated by H. Rackham, Harvard University Press, Cambridge, MA – William Heinemann Ltd, London 1934.

Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, trans. R.D. Hicks, Harvard University Press, Cambridge, MA 1972.

Homer, The Iliad with an English Translation by A.T. Murray, in two volumes, Harvard University Press, Cambridge, MA – William Heinemann Ltd., London 1924.

Isocrates, Isocrates with an English Translation in three volumes, by George Norlin, Harvard University Press, Cambridge, MA – William Heinemann Ltd., London 1980.

Kafka F., Letter to my Father. Available at: https://docs.google.com/document/d/1CK480j6khmHzAZYdR26Zu1Iu064uCo32JnESIulbFYw/preview?pli=1.

Letter of His Holiness Benedict XVI to the Faithful of the Diocese and City of Rome on the Urgent Task of Educating Young People. Available at: http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/letters/2008/documents/hf_ben-xvi_let_20080121_educazione.html.

Locke J., Some Thoughts Concerning Education, Printed for A. and J. Churchill, London 1693. Available at: http://www.bartleby.com/37/1/9.html.

Jones W.H.S., The Doctor’s Oath, Cambridge University Press, Cambridge 1924.

Neill A.S., Summerhill: A Radical Approach to Child Rearing, Hart Publishing Company, New York 1960.

Plato, Plato in Twelve Volumes, vol. 7 translated by R.G. Bury, Harvard University Press, Cambridge, MA – William Heinemann Ltd., London 1966.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism