Cierpienie, wolność i sens. Viktor Frankl i Martin Heidegger

Francesco Brencio

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2015.011

Abstrakt


Celem powyższego artykułu jest ukazanie związków pomiędzy logoterapią Viktora Frankla a Daseinsanalyse Martina Heideggera. Odpowiednio w ramach analizy egzystencjalnej i fenomenologii wykazuję bliskość Franklowskiego i Heideggerowskiego podejścia do cierpienia. Wychodząc z rozpowszechnionego przekonania, głoszącego, że w cierpieniu wolność jest zawsze zagrożona, a przy tym doświadczanej wówczas w sposób ograniczony, zarówno Frankl, jak i Heidegger, rozwinęli odmienne podejścia w kwestii postrzegania znaczenia cierpienia i sensu życia w sytuacjach, w których przytrafiają się nam rozmaite nieszczęśliwe zdarzenia. Cierpienie i wolność są ze sobą wzajemnie powiązane, co wynika z pierwotnej konstytucji człowieka: jednostka ludzka zasadniczo zawsze znajduje się w potrzebie, ponieważ zawsze bywa narażona na niebezpieczeństwo zagubienia i niemożność powrotu do siebie. Zarówno Frankl poprzez logoterapię, jak i Heidegger poprzez hermeneutyczną fenomenologię, włożyli znaczący wkład w psychiatrię i psychologię, interpretując jednostkę ludzką, jej skończoność, cierpienie i radykalną wolność.


Słowa kluczowe


Victor Frankl; Martin Heidegger; logoterapia; Daseinsanalyse; hermeneutyka; fenomenologia; analiza egzystencjalna; wolność

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Abrami L.M., “Conversations with Terminal Patients”, The International Forum for Logotherapy 1997, vol. 20, no. 2.

Arendt H., Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, Penguin Books, New York 2006.

Aristotle, Nicomachean Ethics, Cambridge University Press, Cambridge 2000.

Ascher L.M., “Paradoxical Intention, Viewed by a Behavior Therapist”, The International Forum for Logotherapy 1980, vol. 3.

Atlas A.J., “Logotherapy and the Book of Job”, The International Forum for Logotherapy 1984, vol. 7, no. 1.

Barnes R.C., Logotherapy’s Consideration of the Dignity and Uniqueness of The Human Person, Hardin-Simmons University, Abilene, TX 1995.

Batthyány D., Zsok O. (eds.), Viktor Frankl und die Philosophie, Springer, Wien & New York 2005.

Bazzi T., “Paradoxical Intention and Autogenic Training”, The International Forum for Logotherapy 1979, vol. 2, no. 2.

Boeree C.G., Viktor Frankl, Shippensburg University, Shippensburg, PA 1998.

Brencio F., “World, Time and Anxiety. Heidegger’s Existential Analytic and Psychiatry”, Folia Medica 2014, vol. 56, no. 4.

Brencio F., “Care and Being-In-The World: Heidegger’s Philosophy and Its Implications for Psychiatry”, The Journal of European Psychiatry Association 2014, vol. 29, Supplement 1.

Brencio F., “Heidegger and Binswanger: Just a Misunderstanding?”, The Humanistic Psychologist 2015, vol. 43, no. 3.

Brencio F., “Befindlichkeit: Disposition”, in: The Oxford Handbook of Phenomenological Psychopathology, eds. G. Stanghellini, M. Broome, et al., Oxford University Press, Oxford [forthcoming 2016].

Brentano F., Psychology from an Empirical Standpoint, Routledge, London 1973.

Coetzer P.H., “Gratefulness: A Highway to Meaning?”, The International Forum for Logotherapy 1992, vol. 15.

Crumbaugh J.C., Wood W.M., Wood C.W., Logotherapy: New Help for Problem Drinkers, Nelson-Hall, Chicago 1990.

Dostoevsky F., The Brothers Karamazov, transl. by R. Pevear, L. Volokhonsky, Farrar, Straus and Giroux, New York 2002.

Frankl V., “The Pleasure Principle and Sexual Neurosis”, The International Journal of Sexology 1952, vol. 5.

Frankl V., Psychotherapy and Existentialism, Washington Square Press, New York 1967.

Frankl V., The Unconscious God: Psychotherapy and Theology, Simon and Schuster, New York 1975.

Frankl V., Man’s Search for Meaning, revised and enlarged edition, Washington Square Press, New York 1984.

Frankl V., The Unheard Cry for Meaning, Washington Square Press, New York 1984.

Frankl V., The Will to Meaning. Foundations and Applications of Logotherapy, Meridian Penguin, New York 1988.

Frankl V., Logotherapie und Existenzanalyse. Texte Auch Sechs Jahrzenten, Quintessenz, München 1994.

Frankl V., Recollections: An Autobiography, Harper & Collins, New York 2000.

Frankl V., On the Theory and Therapy of Mental Disorders. An Introduction to Logotherapy and Existential Analysis, Brunner-Routledge, New York 2004.

Gershom Scholem’s letter to Hannah Arendt dated July 24th, 1963.

Haines P.E., “Logotherapy’s Concept Applied to Grief and Mourning”, The International Forum for Logotherapy 2000, vol. 23, no. 2.

Heidegger M., The End of Philosophy, Harper and Row, New York 1973.

Heidegger M., History of the Concept of Time. Prolegomena, Indiana University Press, Bloomington 1985.

Heidegger M., Zollikon Seminars, transl. by F. Mayr, R. Askay, Northwestern University Press, Evanston 2001.

Heidegger M., Toward the Definition of Philosophy, Continuum, London 2002.

Heines K.D., “Experiences with Logotherapy and Existential Analysis in a Hospital for Psychiatry, Psychotherapy, and Neurology”, The International Forum for Logotherapy 1997, vol. 20, no 1.

Husserl E., Letters to Roman Ingarden, Martinus Nijhoff, The Hague 1968.

Husserl E., Cartesian Meditations: An Introduction to Phenomenology, Martinus Nijhoff, The Hague 1969.

Husserl E., Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy—First Book: General Introduction to a Pure Phenomenology, Martinus Nijhoff, The Hague 1982.

Husserl E., On the Phenomenology of the Consciousness of Internal Time (1893–1917), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1990.

Husserl E., “Randbemerkungen Husserls zu Heideggers Sein und Zeit und Kant und das Problem der Metaphysik“, Husserl Studies 1994, vol. 11.

Khatami M., “Logotherapy for Chronic Pain”, The International Forum for Logotherapy 1987, vol. 11.

Kisiel T., The Genesis of Heidegger’s Being and Time, University of California Press, Berkeley 1993.

Kisiel T., Reading Heidegger from the Start: Essays in his Earliest Thought, ed. J. van Buren, State University of New York Press, Albany 1994.

Lantz J.E., “De-reflection in Family Therapy with Schizophrenic Patients”, The International Forum for Logotherapy 1982, vol. 5, no 2.

Lantz J., “Heidegger’s Brightness and Frankl’s Self-Transcendence”, The International Forum for Logotherapy 2000, vol. 23, no. 2.

Letteri M., Heidegger and the Question of Psychology. Zollikon and Beyond, Rodopi, Amsterdam & New York 2009.

Lukas E., “Modification of Attitudes”, The International Forum for Logotherapy 1980, vol. 3.

Lukas E., “New Ways for De-reflection”, The International Forum for Logotherapy 1981, vol. 4.

Lukas E., “The ‘Birthmarks’ of Paradoxical Intention”, The International Forum for Logotherapy 1982, vol. 5, no. 1.

Lukas E., Meaning in Suffering: Comfort in Crisis Through Logotherapy, The Institute of Logotherapy Press, Berkeley, CA 1986.

Lukas E., Logotherapy in Crisis Prevention. Unpublished Workshop Notes, Workshop held at OISE/UT, Toronto, Ontario, November 1996.

May R., “Contribution of Existential Psychotherapy”, in: Existence. A New Dimension in Psychiatry and Psychology, eds. R. May, E. Angel, H. F. Ellenberger, Basic Books, New York 1958.

Onwuegbusi M.O., “Heidegger’s Contribution to the Phenomenology and Existential Ontology”, Lumina 2011, vol. 22, no. 1.

Pattakos A., Prisoners of Our Thoughts, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2010.

Spiegelberg H., Phenomenology in Psychology and Psychiatry: A Historical Introduction, Northwestern University Press, Evanston 1972.

Stolorow R., “Heidegger and Post-Cartesian Psychoanalysis. My Personal, Psychoanalytic, and Philosophical Sojourn”, The Humanistic Psychologist 2013, vol. 41, no. 3.

Warnock C., “Statue of Responsibility. «If Freedom is to Endure, Liberty Must Be Joined With Responsibility»”, Daily Herald, May 8, 2005.

Wertz F.J., “Phenomenological Currents in Twentieth-Century Psychology”, in: A Companion to Phenomenology and Existentialism, eds. H.L. Dreyfus, M.A. Wrathall, Blackwell, Oxford 2006.

Wiesel E., Night, transl. M. Wiesel, Hill & Wang, New York 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism