Dobro – Prawda – Piękno w sztuce naszego czasu

Irena Popiołek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2014.006

Abstrakt


W obiegowym znaczeniu zdolności i talent są dla artysty czymś naturalnym i oczywistym. Tymczasem na sukces artystyczny, choćby najmniejszy, składa się oprócz nieuchwytnego talentu także praca. Praca wytężona, systematyczna i bezinteresowna. Ta bezinteresowność w sztuce jest podstawą wszelkiej twórczej działalności. Każde dzieło sztuki, malarskie, rzeźbiarskie, muzyczne czy literackie (poezja) jest w pewnym sensie wyzwoleniem osobowości. Sztuka jest obszarem uczuć – jest emocją, która dba o dobrą i właściwą formę. Sztuka powinna poprzez swoją jakość kształcić, uspokajać, ale również niepokoić, zmuszać odbiorcę do refleksji i zamyślenia, także nad własnym życiem. Ważne aby człowiek wykształcony był również ukształtowany poprzez sztukę, filozofię, religię a nawet politykę. Historia dowodzi trwałej wartości klasycznych rzeźb i świątyń greckich. Nie jest też konieczne, aby wszystkie wartości były w równym stopniu obiektywne czy subiektywne. Sztuka w Polsce przeobrażała się i zmieniała w zależności od epoki. Inna była w XV wieku, inna podczas zaborów, w okresie międzywojennym, a jeszcze inna w stanie wojennym (1981–1983) oraz po odzyskaniu niepodległości po roku 1989. Minęło wiele lat, a wychowanie przez sztukę w naszym szkolnictwie nie uległo żadnej poprawie. Zamiast nauki o sztuce panuje wątpliwość czy w ogóle warto się tym zajmować? Agresja natomiast coraz bardziej rozprzestrzenia się, nie tylko na ulicy, ale także w szkołach, choć nauczyciele czasem nie chcą tego zauważać. Aby przywrócić właściwą kolej rzeczy i hierarchię wartości, sztuka jest nam w tym bardzo potrzebna.


Słowa kluczowe


piękno; prawda; dobro; kontemplacji; forma; treść; wartość; artysta; sztuka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jan Paweł II, List do artystów, Drukarnia Watykańska, Watykan 1999.

Matusewicz C., Humor, dowcip, wychowanie. Analiza psychospołeczna, „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1976.

Pascal B., Myśli, przeł. T. Żeliński (Boy), PAX, Warszawa 1953.

Read H., Sens sztuki, przeł. K. Tarnowska, PWN, Warszawa 1965.

Reale G., Utrata poczucia formy. Platon i ontologiczny wymiar piękna, przeł. J. Merecki, „Ethos” 1997, nr 4(40).

Sochoń J., Mój dom, mój bliźni, moja Ojczyzna… Zapiski wiary, „Ethos” 1997, nr 4(40).

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 3: Filozofia XIX wieku i współczesna, PWN, Warszawa 1958.

Tatarkiewicz W., Parerga, PWN, Warszawa 1978.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism