Metodologia badań w pedagogice resocjalizacyjnej

Justyna Joanna Kusztal

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/19994

Abstrakt


Recenzja książki 

Małgorzata H. Kowalczyk,
Małgorzata Fopka-Kowalczyk,
Krzysztof Rubacha,
Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad ­resocjalizacją. Podstawy teoretyczne i metodologiczne,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja ­Kopernika, Toruń 2017, ss. 240.


Słowa kluczowe


metodologia; resocjalizacja; pedagogika resocjalizacyjna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barczykowska A., Dzieżyńska-Breś S., Muskała M., Systemy resocjalizacji Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki, Poznań 2015.

Chojecka J., Kobieta w więzieniu i jej resocjalizacja – zamierzenia a rzeczywistość, Poznań 2013.

Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice 2001.

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006.

Heine M., Efektywność resocjalizacji jako czynnik determinujący podejmowanie oddziaływań resocjalizacyjnych, „Zeszyty Wydziału Humanistycznego KPSW w Jeleniej Górze” 2013, nr 8, s. 213.

Kowalczyk M.H., Fopka-Kowalczyk M., Rubacha K., Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją. Podstawy teoretyczne i metodologiczne, Toruń 2017, s. 79.

Muskała M., Odstąpienie od przestępczości w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, Poznań 2016.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998.

Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy i przykłady programów oddziaływań, Warszawa 1998.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2005.

Szczepanik R., Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości, Łódź 2015.

Sztuka M., Pedagodzy i aktuariusze. (Odpowiedź na artykuł B. Stańdo-Kaweckiej, O koncepcji resocjalizacji w polskiej literaturze naukowej polemicz-nie, „Probacja” 2010, nr 1), „Probacja” 2011, nr 1, s. 129‒144.

Urban B., Zachowania dewiacyjne w założeniach symbolicznego interakcjonizmu. Implikacje dla praktyki resocjalizacyjnej, w: Resocjalizacja, t. 1, red. B. ­Urban, J.M. Stanik, Warszawa 2007, s. 99.

Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa 2009.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism