Życie i osiągnięcia Stanisława Skrzeszewskiego Witold Jan Chmielewski, Stanisław Skrzeszewski wobec ludzi nauki w świetle własnych notatek, listów i pism (1944–1950), Warszawa 2014, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Instytut Historii Nauki PAN ss. 261.

Jerzy Doroszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/11684

Abstrakt


Z należną uwagą należy się odnieść do ostatniej książki autorstwa Witolda Chmielewskiego. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że jest to publikacja najwybitniejszego znawcy wczesnopeerelowskiej rzeczywistości oświatowej. Już wcześniej opublikował on gruntowne, rzetelnie udokumentowane monografie: Kształcenie nauczycieli w okresie ideologizacji szkolnictwa 1944–1950 (2006), Edukacja nauczycieli szkół podstawowych po drugiej wojnie światowej (2007), Polska administracja szkolna w latach 1944–1950 (2010). Najnowsze opracowanie dotyczy Stanisława Skrzeszewskiego i jego stosunku do ludzi nauki w świetle prowadzonych przez niego notatek, listów. Podobnie jak wszystkie poprzednie, także ta ostatnia książka została przygotowana nadzwyczaj rzetelnie. Obok bogatej literatury przedmiotu, w procesie jej przygotowywania wykorzystano przede wszystkim niezwykle bogate zbiory materiałów źródłowych. Były to wszelkiego rodzaju akta urzędów państwowych i instytucji oświatowych, ale przede wszystkim liczne zbiory notatek, informacji (często pozasłużbowych), skróty przemówień, listy prywatne S. Skrzeszewskiego. Stąd też ukazana postać twórcy polskiej oświaty w tamtym okresie jest wielowątkowa, ale zawsze wyważona, pełna i sprawiedliwa. W świetle zaprezentowanej publikacji już na wstępie trzeba określić, kim był Stanisław Skrzeszewski i jaką rolę odegrał on w tworzeniu polskiej oświaty w pierwszych latach po zakończeniu drugiej wojny światowej.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chmielewski W., Edukacja nauczycieli szkół podstawowych po drugiej wojnie światowej, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2007.

Chmielewski W., Kształcenie nauczycieli w okresie ideologizacji szkolnictwa 1944–1950, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006.

Chmielewski W., Polska administracja szkolna w latach 1944–1950, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Piotrków Trybunalski 2010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism