Aktualności

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z procesem wydawniczym.

 

Planowany temat numeru 3 na rok 2019

 

Profilaktyka społeczna. Konteksty pedagogiczne i psychologiczne

Termin składania artykułów: 31 lipca 2019

Social prevention. Pedagogical and psychological contexts

The deadline for submitting articles is July 31, 2019

 
Opublikowane: 2019-04-30
 

Planowany temat numeru 2 na rok 2019

 

Współczesna polska rodzina wobec niektórych dylematów pedagogicznych

Contemporary Polish family in relation to some pedagogical dilemmas


Termin składania artykułów do 15.04.2019

 
Opublikowane: 2019-03-26
 

Planowany temat numeru 1 w 2019 roku

 

SPI numer 1/2019

 

Szkoła w przestrzeni przemian społecznych. Wybrane zagadnienia

School in the Context of Social Change: Selected Issues

termin nadsyłania tekstów 31.12. 2018


 
Opublikowane: 2018-12-05
 

Punktacja czasopisma

 

Informujemy Państwa, że czasopismo "Studia Paedagogica Ignatiana" znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych i otrzymało 8 punktów.

Przy rejestracji artykułu należy podać nr ISSN 2299-4890 

 
Opublikowane: 2016-04-18
 
1 - 4 z 4 elementów


Partnerzy platformy czasopism