Aktualności

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z procesem wydawniczym.

 

Planowane tematy na rok 2021

 

1/2021

Duchowość w edukacji

Spirituality in Education

Termin nadsyłania tekstów: 31.12.2020

 

2/2021

Teoria i praktyka opieki. Historia i współczesność

Theory and Practice of Care: The History and Present Situation

Termin nadsyłania tekstów: 31.03.2021

 
Opublikowane: 2020-10-22
 

Planowane tematy na rok 2020

 

1/2020

Doświadczanie wartości w wychowaniu chrześcijańskim

Experiencing values in Christian education

Termin nadsyłania tekstów: 31.12.2019

2/2020

Uniwersytet w tradycji akademickiej

University in the academic tradition

Termin nadsyłania tekstów: 31.03.2020

 

3/2020

Liderzy dla integracji społecznej

Leaders for social integration

Termin nadsyłania tekstów: 31.05.2020

4/2020

Nauczyciel – wychowawca – edukator

Teacher - educator

Termin nadsyłania tekstów: 31.06.2020

 
Opublikowane: 2019-06-26
 

Planowany temat numeru 4/2019

 

Z dziejów wychowania

 

From the history of education

Termin nadsyłania tekstów: 30.09.2019

 
Opublikowane: 2019-06-26
 

Planowany temat numeru 3 na rok 2019

 

Profilaktyka społeczna. Konteksty pedagogiczne i psychologiczne

Termin składania artykułów: 31 lipca 2019

Social prevention. Pedagogical and psychological contexts

The deadline for submitting articles is July 31, 2019

 
Opublikowane: 2019-04-30
 

Planowany temat numeru 2 na rok 2019

 

Współczesna polska rodzina wobec niektórych dylematów pedagogicznych

Contemporary Polish family in relation to some pedagogical dilemmas


Termin składania artykułów do 15.04.2019

 
Opublikowane: 2019-03-26
 

Planowany temat numeru 1 w 2019 roku

 

SPI numer 1/2019

 

Szkoła w przestrzeni przemian społecznych. Wybrane zagadnienia

School in the Context of Social Change: Selected Issues

termin nadsyłania tekstów 31.12. 2018


 
Opublikowane: 2018-12-05
 

Punktacja czasopisma

 

Informujemy Państwa, że czasopismo "Studia Paedagogica Ignatiana" znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych i otrzymało 8 punktów.

Przy rejestracji artykułu należy podać nr ISSN 2299-4890 

 
Opublikowane: 2016-04-18
 
1 - 7 z 7 elementów


Partnerzy platformy czasopism