Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 2 (2016) Obraz Wielkiego Księstwa Litewskiego w wielotomowej syntezie Historia Litwy Abstrakt  PDF
Jūratė Kiaupienė
 
Vol 2 (2016) Białoruska historiografia Wielkiego Księstwa Litewskiego po 1991 roku Abstrakt  PDF
Lubou Kozik
 
Vol 2 (2016) Tumult wileński 1755 roku i jego reperkusje Abstrakt  PDF
Tomasz Szwaciński
 
Vol 2 (2016) Duszpasterstwo jezuitów nieświeskich w XVII–XVIII wieku. Między ideałem potrydenckim a lokalnymi uwarunkowaniami Abstrakt  PDF
Andrea Mariani
 
Vol 4 (2018) Metryka Litewska jako źródło do badań nad historią Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII i XVIII wieku Abstrakt  PDF
Maria Cieśla
 
Vol 2 (2016) War and Piety in the Grand Duchy of Lithuania in the Late Middle Ages Abstrakt
S.C. Rowell
 
Vol 4 (2018) Struktura i zasady kompletowania ksiąg sądowych Metryki Litewskiej Zygmunta Augusta Abstrakt  PDF
Irena Valikonytė
 
Vol 3 (2017) Litewska kampania sejmikowa przed sejmem warszawskim z 1677 roku Abstrakt  PDF
Diana Konieczna
 
Vol 1 (2015) Działalność paramilitarnych band rozbójniczych na pograniczu krzyżacko-litewskim w XIV wieku Abstrakt  PDF
Darius Baronas
 
Vol 5 (2019) „Spisek umarłych krewnych”. Nieznane materiały do obrazu życia religijnego i rodzinnego Tatarów na Litwie w XIX wieku Abstrakt  PDF
Andrzej Drozd
 
Vol 3 (2017) Sąd grodzki grodzieński za czasów Wazów (1587–1668): stan badań i źródła Abstrakt  PDF
Alaksiej Šałanda
 
Vol 5 (2019) Rodzina Łoknickich herbu Nieczuja na Podlasiu i w powiecie brzesko-litewskim do połowy XVII wieku Abstrakt  PDF
Jan Tęgowski
 
Vol 3 (2017) Regionalna specyfika pojęcia granic i pograniczy Wielkiego Księstwa Litewskiego w XV–XVI wieku Abstrakt  PDF
Laima Bucevičiūtė
 
Vol 5 (2019) Itinerarium wielkiego księcia litewskiego Witolda: 4/5 sierpnia 1392–27 października 1430 Abstrakt  PDF
Sergiej Polechow
 
Vol 4 (2018) Testament strażnika wielkiego litewskiego Samuela Kmicica Abstrakt  PDF
Konrad Bobiatyński
 
Vol 4 (2018) Józefa Ignacego Kraszewskiego krytyczny ogląd Literatury w Wilnie w początku XIX wieku Abstrakt  PDF
Jolanta Kowal
 
Vol 4 (2018) Próba zrównania uprawnień litewskich urzędów hetmańskich za panowania Jana Kazimierza Abstrakt  PDF
Andrzej Rachuba
 
Vol 1 (2015) Książka rękopiśmienna w życiu społeczeństwa w Wielkim Księstwie Litewskim w XIV – połowie XVI wieku Abstrakt  PDF
Rima Cicėnienė
 
Vol 3 (2017) Wokół genezy administracji lokalnej w Wielkim Księstwie Litewskim: uwagi i propozycje Abstrakt  PDF
Jerzy Gordziejew
 
Vol 1 (2015) Zjawiska atmosferyczne, elementy meteorologiczne i klęski żywiołowe na Litwie w latach 1697–1763 w wybranych źródłach narracyjnych Abstrakt  PDF
Michał Tomasz Wójciuk
 
Vol 3 (2017) Projekty komputów wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego z lat 1683–1684. Przyczynek do badań nad problemem rywalizacji Jana III z Sapiehami o wpływy w wojsku litewskim w latach 1683–1696 Abstrakt  PDF
Zbigniew Hundert
 
Vol 1 (2015) Aktywność jezuickich kapelanów nadwornych prowincji litewskiej. Między ustawodawstwem zakonnym a praktyką Abstrakt  PDF
Andrea Mariani
 
Vol 6 (2020) Места памяти Полоцка: на перекрестках культурных традиций Abstrakt  PDF
Василий Воронин
 
Vol 6 (2020) „Niech to każdy obaczy jeśli Litwa małą krzywdę, żal, despekt i wzgardą ma od Polaków”: epizod sporu między Litwą a Koroną Polską o Inflanty Abstrakt  PDF
Uładzimir Padalinski
 
Vol 6 (2020) Kiedy poglądy religijne stają się nieważne: medycy protestantów Mikołaja Radziwiłła „Czarnego” (1515–1565) i Radziwiłłów na Birżach i Dubinkach Abstrakt  PDF
Raimonda Ragauskienė
 
1 - 25 z 28 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism