Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 33, No 1 (2014): Liberal education Liberal education w relacji do edukacji obywatelskiej i moralnej Abstrakt  PDF
Beata Maria Nosek
 
Vol 40, No 2 (2017) Edukacja religijna w poszukiwaniu odpowiedzi na egzystencjalne pytania człowieka Abstrakt  PDF
Zbigniew Marek
 
Vol 42, No 2 (2018): Integral Education Education for Health as Bodily and Spiritual Well-Being Abstrakt
Anna Gaweł
 
Vol 33, No 1 (2014): Liberal education Program Filozoficznych dociekań z dziećmi i młodzieżą jako wstęp do realizacji idei edukacji liberalnej Abstrakt  PDF
Zuzanna Sury
 
Vol 44, No 2 (2019): Religious Education and the Development of Subjectivity Erasmus of Rotterdam as a Teacher of Christian Humanism Abstrakt
Katarzyna Wrońska
 
Vol 44, No 2 (2019): Religious Education and the Development of Subjectivity Subjectivity in (of) Education. The Perspective of Gospel Abstrakt
Zbigniew Marek, Anna Walulik
 
Vol 33, No 1 (2014): Liberal education Geneza pojęcia edukacji liberalnej w antycznej Helladzie Abstrakt  PDF
Marcin Wasilewski
 
Vol 44, No 2 (2019): Religious Education and the Development of Subjectivity Subjective Biblical Discourse as the Basis of Education for Relationships. Discursive Interpretation Supplementing the Theological Synthesis Abstrakt
Renata Jasnos
 
Vol 33, No 1 (2014): Liberal education Edukacja liberalna w ujęciu Jacoba Kleina Abstrakt  PDF
Lucjan Wroński
 
Vol 42, No 2 (2018): Integral Education Catholic Males with Physical Disabilities on Disability Concepts in the Context of Religious Practices: Secondary Qualitative Data Analysis Abstrakt
Beata Borowska-Beszta
 
Vol 41, No 1 (2018) Wychowanie religijne dzieci emigrantów zarobkowych jako wyzwanie dla rodziców, duszpasterzy i katechetów (na przykładzie Szkocji) Abstrakt  PDF
Tomasz Biernat, Piotr Krakowiak, Tomasz Leszniewski, Dagmara Turowska
 
Vol 41, No 1 (2018) Aktywność obywatelska w organizacjach trzeciego sektora a pedagogia agatologiczna Józefa Tischnera Abstrakt  PDF
Kazimierz Czerwiński
 
Vol 41, No 1 (2018) Idea solidarności społecznej jako przejaw podstawowych praw człowieka w myśli Józefa Tischnera Abstrakt  PDF
Przemysław Zientkowski
 
Vol 35, No 1 (2015) Ferdinand Ebner i paradoks samotności Abstrakt  PDF
Piotr Kostyło
 
Vol 41, No 1 (2018) Niewolnicy na drodze do uznania. Józefa Tischnera zmagania z historiozofią Abstrakt  PDF
Piotr Kostyło
 
Vol 33, No 1 (2014): Liberal education Wariacje na temat mediacji w związku z koncepcją liberal education Abstrakt  PDF
Karina Kinga Kozłowska
 
Vol 40, No 2 (2017) Refleksja jako podstawa podmiotowości. Według antropologii Paula Freirego Abstrakt  PDF
Hanna Kostyło
 
Vol 33, No 1 (2014): Liberal education Edukacja ogólna według Theodore’a Bramelda. Od przeszłości do przyszłości Abstrakt  PDF
Hanna Kostyło, Piotr Kostyło
 
Vol 39, No 1 (2017) Obraz edukacji religijnej w Galicji 2. połowy XIX wieku w opinii współpracowników lwowskiej Szkoły Abstrakt  PDF
Agnieszka Wałęga
 
Vol 39, No 1 (2017) Wielorakość kulturowo-religijna a wychowanie obywatelskie w szkole katolickiej Abstrakt  PDF
Aldona Zakrzewska
 
Vol 33, No 1 (2014): Liberal education Das Problem der Allgemeinbildung geschichtlich betrachtet Abstrakt  PDF
Gunter Scholtz
 
Vol 35, No 1 (2015) Samoocena pracowników w instytucjach edukacyjnych i pomocowych a ich działalność zawodowa Abstrakt  PDF
Piotr Krakowiak, Barbara Łukaszewska
 
Vol 35, No 1 (2015) Szkoła miejscem kształtowania kompetencji moralno-etycznej i kompetencji religijnej Abstrakt  PDF
Dariusz Stępkowski
 
Vol 33, No 1 (2014): Liberal education Liberal education w Polsce. Między kształceniem ogólnym a edukacją liberalną Abstrakt  PDF
Katarzyna Wrońska
 
Vol 35, No 1 (2015) Ferdinand Ebner: na początku było słowo Abstrakt  PDF
Joseph R. Chapel
 
1 - 25 z 28 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism