Vol 44, No 2 (2019)

Redaktorami naukowymi tomu są: dr Wojciech Sadłoń oraz dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK

 „Stworzenie anglojęzycznych zeszytów tematycznych pod hasłem Wychowanie integralne oraz Edukacja religijna a rozwój podmiotowości jednostki” – zadanie finansowane w ramach umowy 702/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Spis treści

Editorial

Od redakcji
Jarosław Horowski, Wojciech Sadłoń
5-8

Religious Education and the Development of Subjectivity

Zbigniew Marek, Anna Walulik
11-32
Renata Jasnos
33-46
Janusz Mariański
47-67
Katarzyna Wrońska
69-93
Stanisław Chrobak
95-109
José Luis Rodríguez-Sáez, Araceli del Pozo Armentia, Alfonso Salgado Ruiz
111-127
Julita Orzelska
129-141
Wojciech Sadłoń
143-159
Jan Rutkowski
161-173
Leszek Waga
175-193
Dominika Budzanowska-Weglenda, Marcin Jewdokimow
195-213
Lidia Marszałek
215-230


Partnerzy platformy czasopism