Vol 44, No 2 (2019)

Redaktorami naukowymi tomu są: dr Wojciech Sadłoń oraz dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK

 „Stworzenie anglojęzycznych zeszytów tematycznych pod hasłem Wychowanie integralne oraz Edukacja religijna a rozwój podmiotowości jednostki” – zadanie finansowane w ramach umowy 702/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Table of Contents

Editorial

Editorial
Jarosław Horowski, Wojciech Sadłoń
PDF
5-8

Religious Education and the Development of Subjectivity

Zbigniew Marek, Anna Walulik
PDF
11-32
Renata Jasnos
PDF
33-46
Janusz Mariański
PDF
47-67
Katarzyna Wrońska
PDF
69-93
Stanisław Chrobak
PDF
95-109
José Luis Rodríguez-Sáez, Araceli del Pozo Armentia, Alfonso Salgado Ruiz
PDF
111-127
Julita Orzelska
PDF
129-141
Wojciech Sadłoń
PDF
143-159
Jan Rutkowski
PDF
161-173
Leszek Waga
PDF
175-193
Dominika Budzanowska-Weglenda, Marcin Jewdokimow
PDF
195-213
Lidia Marszałek
PDF
215-230


Partnerzy platformy czasopism