Vol 42, No 2 (2018)

Redaktorem tomu jest ks. prof. zw. dr hab. Marian Nowak.

"Stworzenie anglojęzycznych zeszytów tematycznych pod hasłem 'Wychowanie integralne' oraz 'Edukacja religijna a rozwój podmiotowości jednostki' - zadanie finansowane w ramach  umowy 702/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 

Table of Contents

Editorial

Editorial
Marian Nowak
PDF
5-8

Integral Education

Marian Nowak
PDF
11-32
Lucyna Dziaczkowska
PDF
33-51
Giuseppe Mari
PDF
53-63
Leszek Waga
PDF
65-83
Magdalena Ciechowska, Anna Walulik
PDF
85-100
Silvia Cataldi
PDF
101-120
Zbigniew Marek, Janusz Mółka, Anna Walulik
PDF
121-136
Anna Gaweł
PDF
137-149
Danuta Opozda
PDF
151-164
Maria Szymańska, Grzegorz Zelek
PDF
165-180
Ewa Domagała-Zyśk
PDF
181-193
Beata Borowska-Beszta
PDF
195-227
Katarzyna Uzar-Szcześniak
PDF
229-245


Partnerzy platformy czasopism