Autor - szczegóły

Bajer, Peter P., Monash University, Melbourne, Kanada

  • Vol 2, No 17 (2013) - Doniesienia z praktyki edukacyjnej
    Aplikacja psychologii pozytywnej w edukacji na przykładzie doświadczenia Geelong Grammar School (Australia)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism