Autor - szczegóły

Zaorska, Marzenna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska

  • Vol 1, No 18 (2014) - Metaanalizy badań edukacyjnych
    Organizacja oraz realizacja badań naukowych osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną (na przykładzie osób głuchoniewidomych) za granicą – możliwości i ograniczenia
    Abstrakt  PDF
  • Vol 1, No 18 (2014) - Doniesienia z praktyki edukacyjnej
    Uczeń (dziecko) niewidzące i niedowidzące w edukacji inkluzyjnej
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism