Między konformizmem a innowacyjnością. Z badań nad strategiami uczniowskimi

Beata Przyborowska, Iwona Murawska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2017.029

Abstrakt


Prezentowany tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie jakie strategie przystosowania stosuje współczesna młodzież wobec szkoły i roli ucznia. W badaniach wykorzystano teorię przystosowania R.K. Mertona. W tekście  przedstawiono wyniki, które prezentują najczęściej stosowane strategie przez uczniów: konformizm i innowacyjność. Badania mieszczą się w strategii ilościowej, w schemacie porównawczym, prowadzone były w oparciu o autorską, pięciostopniową skalę do mierzenia strategii uczniowskich. Zbadano reprezentatywną próbę 656 uczniów.  Prezentowane analizy są częścią większych badań dotyczących strategii uczniowskich gimnazjalistów.

Słowa kluczowe


strategie uczniowskie; R.K Merton; konformizm; innowacyjność; młodzież

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bardziejewska M. (2005). Okres dorastania. jak rozpoznać potencjał nastolatków, [w:] Brzezińska A.I. (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Bilińska-Suchanek E. (2003). Opór wobec szkoły. Dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Błajet P. (2016). (Nie)przypadkowa edukacja. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Chomczyńska – Rubacha M, Rubacha K. (2016). Przestrzeń aksjologiczna szkoły. 1: Konstrukt teoretyczny. Przegląd Badań Edukacyjnych, nr 23.

Cybal-Michalska A. (2006). Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Florida R. (2010). Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Griese H. M. (1996). Socjologiczne teorie młodzieży. Tłum. J. Dąbrowski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Janowski A. (1989). Uczeń w teatrze życia szkolnego. Warszawa: Wydawnictwo Szkole i Pedagogiczne.

Melosik (2013). Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Merton R. K. (1982). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Tłum. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ostrowicka H. (2012). Urządzanie młodzieży. Studium analityczno-krytyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Przyborowska B. (2007). Kultura organizacyjna oświaty w zmiennym otoczeniu. Olsztyn: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP.

Przyborowska B. (2013). Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Schulz R. (1996). Studia z innowatyki pedagogicznej. Toruń, Wydawnictwo UMK.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism