Opinie przyszłych pedagogów na temat medialnie głośnych zmian w systemie edukacji

Błażej Przybylski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2017.006

Abstrakt


Artykuł stanowi raport z badań własnych przeprowadzonych wśród studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na przełomie 2015 i 2016 roku. Miało ono na celu poznanie poglądów politycznych, stosunku do demokracji i aktywności wyborczej studentów oraz ich opinii na temat głośnych medialnie kwestii: likwidacji gimnazjum i przywrócenia 8-letniej szkoły podstawowej oraz zniesienia obowiązkowego wieku szkolnego dla 6-latków. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety składającego się z szesnastu pytań zamkniętych. W badaniu wzięło udział 506 studentów studiów stacjonarnych na Wydziale Nauk Pedagogicznych APS na kierunkach pedagogika oraz pedagogika specjalna. Dobór próby miał charakter losowy grupowy.

Wyniki badań jednoznacznie wskazują na niskie zainteresowanie studentów polityką; większość z nich nie ma sprecyzowanych poglądów a połowa zadeklarowała, że nie brała udziału w wyborach parlamentarnych. Z kolei odnośnie stosunku studentów do  proponowanych zmian w systemie edukacyjnym, procentowy rozkład poparcia pokazuje, że obie propozycje rządu PiS (likwidacja gimnazjum oraz zniesienie obowiązkowego wieku szkolnego dla 6-latków) mają większy odsetek zwolenników niż przeciwników. Autor konfrontuje również uzyskane wyniki z wynikami innych badań prowadzonych przez duże ośrodki badawcze na ogólnopolskiej próbie badawczej, co pozwala na przedstawienie nastrojów studentów kierunków pedagogicznych na tle ogółu społeczeństwa.


Słowa kluczowe


demokracja; edukacja; gimnazjum; polityka, studenci

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gęsicki J. (1993), Gra o nową szkołę, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Grabowska M., Kalka J. (2014), Młodzież 2013, CBOS, Warszawa.

Hirszowicz M. (2007), Stąd, ale dokąd?: społeczeństwo u progu nowej ery, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.

Kiciński K. (2001), Młodzież wobec problemów polskiej demokracji, Wydawnictwo LTW, Warszawa.

Konarzewski K. (2000), Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa.

Kwieciński Z. (2007), Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.

Markiewicz B. (2014), Sfera publiczna a kwestia tożsamości politycznej, „Filo-Sofija”, 24(1), s. 77–89.

Nowakowska-Siuta R., Śliwerski B. (2016), Racjonalność procesu kształcenia. Studium z Polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Perkowska-Klejman A., Górka-Strzałkowska A. (2015), Sześciolatek w szkole – „nowe” wyzwanie szkoły. Między dyskursem medialnym a realiami Warki, w: M.J. Szymański, B. Przybylski (red.), W kręgu współczesnych problemów edukacyjnych, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, s. 86–100.

Prawo i Sprawiedliwość (2014), Program Partii Prawo i Sprawiedliwość [do ściągnięcia: http://pis.org.pl/dokumenty].

Śliwerski B. (2014), Gotowość szkolna sześciolatków jako instrument rynkowej polityki oświatowej, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 34/4, s. 53–69.

Wilgocka-Okoń B. (1971), O badaniu dojrzałości szkolnej, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.

Ministerstwo Edukacji Narodowej: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/obowiazekszkolny-dla-siedmiolatkow-co-sie-zmienia-w-ustawie.html (dostęp 22.09.2016)

Państwowa Komisja Wyborcza: http://parlament2015.pkw.gov.pl/349_wyniki_sejm (dostęp 22.09.2016)

Newsweek.pl: http://www.newsweek.pl/polska/szczegolowe-wyniki-wyborow parlamentarnych2015jak-

glosowalywojewodztwa,artykuly,372966,1.html (dostęp 22.09.2016).

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych: http://www.ibris.pl/Spoleczna_ocena_propozycji_zmian_systemu_edukacji (dostęp 22.09.2016).
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism