Uczeń z niepełnosprawnością w kilku odsłonach – o drogach i bezdrożach zaspokajania potrzeb edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej

Zenon Gajdzica

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2015.041

Abstrakt


Celem artykułu jest ukazanie ucznia z niepełnosprawnością w kilku możliwych odsłonach wynikających z nałożenia się kategorii: widzialny – niewidzialny oraz zadbany – zaniedbany. W artykule podejmuję próbę dookreślenia wskazanych kategorii oraz ulokowania ich w przestrzeni klasy szkolnej. Moim zamierzeniem nie jest więc deskrypcja samej praktyki, co raczej konstrukcja określonej koncepcji służącej jako możliwa perspektywa w identyfikowaniu i wyjaśnianiu sytuacji szkolnej ucznia z niepełnosprawnością realizującego obowiązek szkolny w formie inkluzyjnej.


Słowa kluczowe


uczeń z niepełnosprawnością, edukacja inkluzyjna, specjalne potrzeby edukacyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adler R. B., Rosenfeld L. B., Proctor II R. F. (2007), Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania

się, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.

Chrzanowska I. (2009), Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną. Wybrane zagadnienia, Impuls, Kraków.

Gajdzica Z. (2007), Przestrzeń w procesie integracyjnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych,

„Szkoła Specjalna”, nr 4.

Ligus R. (2012), Pedagogika inkluzji i zarządzania piętnem – znaczenia, interpretacje, praktyki,

w: P. Rudnicki, M. Staranowski, M. Nowak-Dziemianowicz (red.), Władza, sens, działanie. Studia wokół związków ideologii i edukacji, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.

Popławska J., Sierpińska B. (2001), Zacznijmy razem. Dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej, WSiP, Warszawa.

Szumski G., Firkowska-Mankiewicz A. (2010), Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, APS, Warszawa.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism