A Student with Disability from Several Points of View – Roads and Off-roads of Fulfilling Educational Needs in the Mainstream School

Zenon Gajdzica

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2015.041

Abstract


The article aims at presenting the disabled student from several possible points of view which result from overlapping categories: visible – invisible and looked-after – neglected.
An attempt is made at defining the indicated categories more accurately and at situating them in the school classroom space. The author’s intention is not to describe the practice itself
but rather to construct a particular concept which might be applied as a possible perspective in identifying and explaining the situation of a disabled student being part of compulsory
schooling in the inclusive form.

Keywords


student with disability, inclusive education, special educational needs

Full Text:

PDF (Polish)

References


Adler R. B., Rosenfeld L. B., Proctor II R. F. (2007), Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania

się, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.

Chrzanowska I. (2009), Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną. Wybrane zagadnienia, Impuls, Kraków.

Gajdzica Z. (2007), Przestrzeń w procesie integracyjnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych,

„Szkoła Specjalna”, nr 4.

Ligus R. (2012), Pedagogika inkluzji i zarządzania piętnem – znaczenia, interpretacje, praktyki,

w: P. Rudnicki, M. Staranowski, M. Nowak-Dziemianowicz (red.), Władza, sens, działanie. Studia wokół związków ideologii i edukacji, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.

Popławska J., Sierpińska B. (2001), Zacznijmy razem. Dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej, WSiP, Warszawa.

Szumski G., Firkowska-Mankiewicz A. (2010), Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, APS, Warszawa.


Partnerzy platformy czasopism