Gimnazjum – „poczekalnia” na drodze ku dorosłości

Magdalena Cuprjak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2015.036

Abstrakt


Artykuł prezentuje wyniki badań uczestniczących, prowadzonych w gimnazjum w małym mieście w centralnej Polsce, w klasie o profilu ogólnym. Umiejscowienie klasycznej etnografii w ramach paradygmatu uczestniczącego, pozwoliło na stworzeni nowej jakości w postaci etnografii uczestniczącej. Analizy materiału badawczego, zgromadzonego dzięki działaniom z młodzieżą, skoncentrowane były wokół następujących pytań: Czy szkoła jest dla młodzieży miejscem osobistego rozwoju? Czy jest miejscem zdobywania wiedzy przedmiotowej, wiedzy o sobie, czy terenem interakcji rówieśniczych? Wyniki analiz prowadzą do wniosku, sformułowanego w formie hipotezy, że szkoła, w opinii uczennic i uczniów nie jest miejscem, w którym mają możliwość rozwoju. Jest jedynie przykrym obowiązkiem, który najlepiej opisuje metafora „poczekalni”. Gimnazjum jest bowiem poczekalnią na drodze ku prawdziwemu życiu, jakim jest dorosłość.


Słowa kluczowe


gimnazjum, etnografia zaangażowana, badania uczestniczące, metafora „poczekalni”

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cuprjak M. (2014), Doświadczanie codzienności ucznia. Etnografia zaangażowana, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, 18, 1, s. 195–204, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2014.013.

Guba E. G., Lincoln Y. S. (2009), Kontrowersje wokół paradygmatów, sprzeczności i wyłaniające

się zbieżności, [w:] N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 1 Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 281–313.

Konarzewski K. (2002), Gimnazjum po dwóch latach – zamierzenia i wyniki, [w:] Zmiany w systemie oświaty. Wyniki badań empirycznych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 23–84.

Rubacha K. (2008), Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Tomkiewicz-Bętkowska A., Czubak J. (2011), Zgrana klasa. Ja-Ty-My, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism