Middle School – “a Waiting Room” on the Road to Adulthood

Magdalena Cuprjak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2015.036

Abstract


The article presents results of action research carried out in a middle school located in a small town of central Poland. Classic ethnography included in the action paradigm allowed for creating a new quality in the form of action ethnography.
The analysis of research material collected through actions involving young people were focused on the following questions: Is school a place of personal development for young people? Is it a place for the development of subject knowledge, knowledge about oneself, or a peer interaction area? The results of the analysis lead the following hypotheses: according to students, school is not a place for personal development. It is only a disagreeable chore, which is best described by the metaphor of “the waiting room”. In fact, middle school is a waiting room on the road to real life, which is adulthood.

Keywords


middle school, involved ethnography, action research, the “waiting room” metaphor

Full Text:

PDF (Polish)

References


Cuprjak M. (2014), Doświadczanie codzienności ucznia. Etnografia zaangażowana, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, 18, 1, s. 195–204, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2014.013.

Guba E. G., Lincoln Y. S. (2009), Kontrowersje wokół paradygmatów, sprzeczności i wyłaniające

się zbieżności, [w:] N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 1 Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 281–313.

Konarzewski K. (2002), Gimnazjum po dwóch latach – zamierzenia i wyniki, [w:] Zmiany w systemie oświaty. Wyniki badań empirycznych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 23–84.

Rubacha K. (2008), Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Tomkiewicz-Bętkowska A., Czubak J. (2011), Zgrana klasa. Ja-Ty-My, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.


Partnerzy platformy czasopism