Dyskryminacja rodzajowa w podręcznikach do języka angielskiego – raport z badań

Janina Duszyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2014.022

Abstrakt


Tekst stanowi prezentację wyników badań mających na celu analizę efektywności  zaleceń zawartych w Konwencji o Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet przyjętej przez Polskę. Zgodnie z tym dokumentem należało w latach 1987 – 1995 zweryfikować treści podręczników obowiązujących w szkołach podstawowych i średnich pod kątem nierówności płci. Przeprowadzone przeze mnie badania wykazały obecność treści dyskryminujące ze względu na płeć głównie w postaci braku interakcji między płciami oraz między dziećmi i dorosłymi.

Słowa kluczowe


dyskryminacja rodzajowa, ukryty program szkoły, podręczniki szkolne

Pełny tekst:

PDF


ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism