Rola prężności psychicznej w radzeniu sobie ze stresem związanym z egzaminem maturalnym

Nina Ogińska - Bulik, Magdalena Zadworna-Cieślak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2014.019

Abstrakt


Celem podjętych badań było ustalenie jak rolę pełni prężność psychiczna w radzeniu sobie ze stresem związanym z egzaminem maturalnym. Analizowano także czy podejmowane strategie zmieniają się w miarę zbliżania się terminu egzaminu.

W badaniach uczestniczyło 82 uczniów ostatniej klasy liceum ogólnokształcącego, w wieku 18-19 lat. Zastosowano Skalę Pomiaru Prężności – SPP-25 oraz Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem – COPE. Badanie za pomocą COPE dotyczyło oceny strategii radzenia sobie odnoszących się do egzaminu maturalnego (wersja sytuacyjna). Przeprowadzono je dwukrotnie, drugi raz po upływie 3 miesięcy po pierwszym (na dwa tygodnie przed maturą).

Z badań wynika, że prężność psychiczna jest istotnie powiązana ze strategiami radzenia sobie, w obydwu etapach badania, lecz silniej w okresie bezpośrednio poprzedzającym egzamin maturalny, zarówno tymi o charakterze adaptacyjnym, jak aktywne radzenie sobie i pozytywne przewartościowanie (dodatnio), jak i strategiami unikowymi, takimi jak zaprzeczanie czy zaprzestanie działań (ujemnie). Prężność może istotnie zwiększać skuteczność radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym.

Słowa kluczowe


prężność, radzenie sobie ze stresem, stres egzaminacyjny

Pełny tekst:

PDF


ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism