Organizacja oraz realizacja badań naukowych osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną (na przykładzie osób głuchoniewidomych) za granicą – możliwości i ograniczenia

Marzenna Zaorska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2014.007

Abstrakt


Badania naukowe osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną (np. głuchoniewidomych) należą do wysoce skomplikowanych zarówno z organizacyjnego, jak      i realizacyjnego punktu widzenia. Ponadto, w wielu przypadkach, wymagają zastosowania niewerbalnych metod komunikacji, adekwatnych do metod porozumiewania się, którymi posługują się osoby badane. Realizację badań naukowych osób dorosłych  z niepełnosprawnością sprzężoną za granicą determinują nie tylko uwarunkowania mentalne, czy finansowe, ale także konieczność wprowadzenia dodatkowego ich uczestnika – tłumacza lub tzw. tłumacza-przewodnika. W tekście artykułu wskazano na ewentualne ograniczenia związane z organizacją i realizacją badań naukowych osób dorosłych głuchoniewidomych za granicą oraz na niewątpliwe ich możliwości w kontekście stricte naukowym, jak i pozytywów bezpośrednio dotyczących osoby badacza.    


Słowa kluczowe


badanie naukowe, organizacja badań naukowych, głuchoniewidomi, edukacja, rehabilitacja, niepełnosprawność sprzężona

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman T. (1995), O możliwości zastosowania metod jakościowych w badaniach pedagogicznych, w: T. Pilch (red), Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa.

Gołębiowski B. (1995), Metoda biograficzna w pedeutologii, w: W. Dróżka, B. Gołębiowski

(red.), Współczesne zagadnienia zawodu nauczyciela, Wydawnictwo Pedagogiczne

ZNP, Kielce.

Helling I.K. (199), Metoda badań biograficznych, w: G. Włodarek, M. Ziółkowski (red.),

Metoda biograficzna w socjologii, PWN, Warszawa–Poznań.

Kwieciński Z. (2000), Tropy – Ślady – Próby. Studia i szkice z pedagogiki pogranicza, Wydawnictwo Edytor, Poznań-Olsztyn.

Nowak M. (2003), Pedagogika personalistyczna, w: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków.

Rubacha K. (2008), Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Zaorska M. (2010), Edukacja i rehabilitacja osób głuchoniewidomych w Polsce i Rosji (rozwój i stan obecny), Wydawnictwo UMK, Toruń.

Zielińska-Kostyło H. (2003), Pedagogika emancypacyjna, w: Z. Kwieciński, B. Śliwerski

(red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism