LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

Baner

LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

LUD to czasopismo publikujące oryginalne artykuły naukowe z dziedziny etnologii, antropologii kulturowej oraz folklorystyki.

LUD jest indeksowany w następujących bazach:

  • SCOPUS
  • IBSS (International Bibliography of the Social Sciences)
  • Anthropological Index Online
  • CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
  • ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)
  • Bibliografia Etnografii Polskiej

LUD znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW (40 pkt.).  Partnerzy platformy czasopism