LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

O czasopiśmie

LUD to czasopismo publikujące oryginalne artykuły naukowe z dziedziny etnologii, antropologii kulturowej oraz folklorystyki. 

LUD jest indeksowany w następujących bazach:

SCOPUS

IBSS (International Bibliography of the Social Sciences)

CEEOL (Central and Eastern European Online Library )

Anthropological Index Online

CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

ERIH (European Reference Index for the Humanities); ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences)

EBSCO

Bibliotece Nauki

LUD na ministerialnej liście czasopism naukowych otrzymał 70 punktów (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 5 stycznia 2024). 

Tom 107 (2023)
Friday, Nov 10, 2023
Pliki do pobrania dla tego numeru:
Spis treści tego numeru
ARTYKUŁY
IN MEMORIAM
Magdalena Radkowska˗Walkowicz
357-361
Krzysztof Braun
362-369