O czasopiśmie

LUD to czasopismo publikujące oryginalne artykuły naukowe z dziedziny etnologii, antropologii kulturowej oraz folklorystyki.

LUD jest indeksowany w następujących bazach:

  • SCOPUS
  • IBSS (International Bibliography of the Social Sciences)
  • Anthropological Index Online
  • CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
  • ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)
  • Bibliografia Etnografii Polskiej

LUD znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW (70 pkt.).  

Ogłoszenia


Friday, Apr 22, 2022
Tom 106 (2022)

Na teksty to tegorocznego tomu czekamy  do końca maja 2022 r.

Więcej
Tom 105 (2021)
Tuesday, Dec 21, 2021

Lud, t. 105, 2021

Pliki do pobrania dla tego numeru:
Spis treści tego numeru
POLEMIKI I DYSKUSJE
IN MEMORIAM
Zbigniew Jasiewicz
367-370