LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

O czasopiśmie

LUD to czasopismo publikujące oryginalne artykuły naukowe z dziedziny etnologii, antropologii kulturowej oraz folklorystyki. 

LUD jest indeksowany w następujących bazach:

  • SCOPUS
  • IBSS (International Bibliography of the Social Sciences)
  • Anthropological Index Online
  • CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
  • ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)
  • Bibliografia Etnografii Polskiej

LUD znajduje się na liście czasopism punktowanych MEiN (70 pkt.).  

Ogłoszenia


Thursday, Feb 23, 2023

Teksty do tomu 107

Redakcja "Ludu" czeka na teksty do tomu 107 w języku polskim lub angielskim do końca maja 2023 r.

Więcej
Tom 106 (2022)
Tuesday, Dec 20, 2022
Pliki do pobrania dla tego numeru:
Spis treści tego numeru
ARTYKUŁY
FORUM MŁODYCH
Urszula Małecka, Zuzanna Nalepa, Aleksandra Krzyżaniak, Zuzanna Majerowicz, Waldemar Kuligowski
371-396
IN MEMORIAM