http://www.home.umk.pl/~aunc_pedagogika/

Vol 35, No 1 (2018)

Redaktor tematyczny: Joanna Cukras-Stelągowska

Spis treści

OD REDAKCJI

Preface
Joanna Cukras-Stelagowska
5-6

ARTYKUŁY

Piotr Petrykowski
9-34
Joanna Sacharczuk, Alina Szwarc
35-53
Adela Kożyczkowska
55-69
Edward Nycz
71-94
Jarosław Korczak
95-123
Ewa Sowa-Behtane
125-137
Liudmyla Khoruzha
139-154

MATERIAŁY – RAPORTY Z BADAŃ

Joanna Sacharczuk, Alina Szwarc
157-170
Wioletta Kwiatkowska, Małgorzata Skibińska, Kamila Majewska
171-194
Joanna Cukras-Stelągowska
195-220

NOTY O AUTORACH

Noty o autorach
 
PDF
221


Partnerzy platformy czasopism