http://www.home.umk.pl/~aunc_pedagogika/

Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika

Baner

Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika

Periodyk poświęcony popularyzacji tematyki pedagogicznej.

                          Numery archiwalne:

          www.home.umk.pl/~aunc_pedagogika/

Z radością informujemy, że nasze czasopismo otrzymało dofinansowanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2018  r. Znalezione obrazy dla zapytania logo ministerstwa szkolnictwa wyższego

 

 

 

 

 

Na liście zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę znalazło się przygotowanie dwóch anglojęzycznych zeszytów tematycznych: pod hasłem "Nowe oblicza edukacji regionalnej" (2018) i "Najważniejsze księgi religijne źródłem inspiracji dla nauk o wychowaniu" (2019).


Nasze czasopismo  otrzymało w Ankiecie Index Copernicus

ICV 2018 = 79.35


Znalezione obrazy dla zapytania index copernicus

Czasopismo jest indeksowane jest w bazach:
1) Index Copernicus International

  wskaźnik ICV 2018: 79, 35

                        2017: 66,38


2) CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities,
3) Polindex,
4) Google Scholar,

5) ERIH PLUS:  https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=495241                  

Znalezione obrazy dla zapytania erih plus

                            ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 • Zeszyt XXXVII (2019):  Zebrane w nim teksty składać się będą we wspólny trzon tematyczny pt. "Najważniejsze księgi religijne źródłem inspiracji dla nauk o wychowaniu". Przy tym będą to zarówno teksty religii monoteistycznych, jak również dziedzictwo duchowe i kulturowe hinduizmu i buddyzmu.

  Prosimy o nadsyłanie tekstów w języku angielskim (redakcja zapewnia dodatkową korektę native speakera) na adres mailowy: joanstel@umk.pl.
  Teksty zbieramy do 31 maja br.

 • CALL FOR PAPERS - No. XXXVII (2019):
  The texts collected will consist of a common thematic entitled
  "The most important religious books a source of inspiration for the education".
  These will be both monotheistic religions as well as the spiritual and cultural heritage of  Hinduism and Buddhism. Please send your texts in English (the editorial office provides an additional correction by a native speaker) to the email address: joanstel@umk.pl.   We collect the articles until 31st  May 2019.
 

Vol 36, No 2 (2018)

redakcja

 Piotr Petrykowski i Joanna Cukras-Stelągowska

Vol 34 (2017)

redakcja 

Piotr Petrykowski i Joanna Cukras-Stelągowska

Vol 33 (2017)

redaktor tomu

Władysława Szulakiewicz

Vol 32 (2016)

redakcja

Piotr Petrykowski i Joanna Cukras-Stelągowska

Vol 31 (2015)

redakcja

Piotr Petrykowski i Joanna Cukras-Stelągowska

Vol 30 (2014)

redakcja

Piotr Petrykowski i Joanna Cukras-StelągowskaPartnerzy platformy czasopism